Föreningens aktiviteter

Vill du bli aktiv i tågtrafiken, lära dig köra ång- och motorlok och hjälpa till med renovering och underhåll av lok, vagnar och  stationsområdet? Vi behöver DIG!

IMG_3415 Vi arbetar i olika projekt och har arbetslördagar:
De aktiva samlas till arbetsdagar.
Vi återkommer om vilka inför våren.

Repetition SÄO för deltagande i trafiken.
Tisdag x maj kl 18.30 på Hesselby eller
Lördag x maj kl. 9.30 på Hesselby

Årsmöte: Föreningens årsmöte hålls söndag 24 mars 2024 kl. 14:00 i Hesselbysalen (kaféet). Förutom årsmötesförhandlingar ordnar kaféet med  kaffeservering.

Höstmöte:


Vi behöver vara flera som deltar som aktiva i trafiken – vill du vara med som lokbiträde, konduktör eller tågbefälhavare?

Trafikutbildning anordnas under vintern 2024 i samverkan med Vuxenskolan.

Gotlands Hesselby Järnväg (GHJ) – Introduktionskurs för volontärer hos Gotlandståget

För dig som vill lära dig mer om föreningen och om vår tågtrafik är det en bra början att gå en kurs i vinter:

Trafikutbildning (T I och T II) våren 2024.
Ledare: Staffan Beijer Tel: 070-583 05 19, ordf@gotlandstaget.se

Plats: Hesselby Jernvägsstation, Dalhem
Tid: Tisdagar kl 18.30 under följande kvällar:

6/2 Historia, Järnvägsteknik, befattningar m.m.
20/2 Ånglok/motorlok, vagnar typ-funktion m.m.
5/3 GHJ organisation och arbetsuppgifter
19/3 GHJ säkerhetstjänst
3/4 GHJ säkerhetsordning (Säo)
16/4 GHJ säkerhetsordning (Säo)
7/5 Befattnings utbildning, Första hjälpen
18/5 lördag: Praktiska prov och examination

Denna kurs berättigar till deltagande i trafiken som Konduktör (Tågbefälhavare), Lokbiträde, Bromsare, Biljettförsäljare m.m.
Välkommen till kurskvällarna 18.30 – 21. Vi har en fikapaus till självkostnadspris 30: –
Vi tar ingen kursavgift mer än att du blir medlem i Föreningen Gotlandståget Bg 271–5043, 300:- för 2024 om du inte redan är medlem.

Varmt välkomna!


Tomtetåget avgår lördag 28 december 2024