Våra fordon

Bevarandeplan för Föreningens vagnar

Ursprunget till planen gjordes redan 2003 men tillämpades från 2007. Bevarandeplanen har reviderats 2010 och 2016. Den har status som ett styrande dokument för verksamheten. I planen finns en sammanställning av vad vi tänker oss när det gäller bevarande, kort kring fordon i vår ägo, vilka olika tågsätt vi avser att sätta samman samt en prioriteringsordning för fordon på kortare sikt. Bevarandeplan för vagnarDe lok och vagnar som är blåmarkerade kan ni se sidor om respektive lok/vagn eller en bild, klicka på respektive länk!

Ånglok
Märkning Namn/ Annan märkn. Tillv/år Förvärvat I trafik år Amn
GJ 3 Gotland,  SJ K2p 3063 N&H 1878 1992 (dep)  –  
KlRJ 1  Klintehamn, SJ K4p 3067 KHN 1897 1997 (2011)  –  
SlRJ 3 Dalhem,  SJ N5p 3073 H&S 1920 1972 78-92, 2008-  
SCA 16 Cementa O&K 1908 1981 1993 Avställd tubskador
SJ Z4p 312 GHJ Z4p 1 KVAB 1952 1972 1972 Avställd
SJ Z4p 320  SJ Z4t 320, GHJ Z4p 2 KVAB 1952 1982 (2011) 1998  
SJ Z4p 397 SJ Z4tu 397 KVAB 1956 1986 1986  
Motorvagnar
MÅJ XC 10 MÅJ AC 10 Arlöv 1910 2014 korg
GHJ Yo1p AHTJ SM 1 Scandia, Randers, 1948 2018  
Person- post och resgodsvagnar
GJ Co 4 GJ BCo 4, SJ Cop 748 Fole 1905 2004  – korg
GJ Co 5  SJ Cop 749 Fole 1905 1980  – korg
GJ Co 8 SJ Cop 751 GJ verkstad 1935 1972 1972  
GJ AC 23 GJ BC 23 Landskrona 1878 2014  – Underredet f n under GJ C 42
GJ C 42  GJ CD 42, GJ D 42 Landskrona 1878 1977 1978 Underrede fr. GJ AC 23
GJ CD 43 GJ DF 43, SJ Bgv 819 Fole 1899 1972 1998 Underr. från SJ NNsp 320552
GJ C 44 GJ D 44, SJ Bgv 820 Fole 1899 1985 2011 Underrede fr. BLJ NN 203
GJ C 46  GJ N 46, GJ NC 46 GB 1878 1972  – korg
KlRJ BC 301   Atlas 1898 2016  – korg
SJ Cp 407   NBJ C 70, NVHJ C3 63 Södert 1903 1977  – Venavagnen
SJ Bop 876 SRJ Co 64, RB BP 876 Fole 1908 1991 1992  
SJ Bop 878 SRJ Co 66, RB BP 878 Södert 1913 2020 2021 Deposition från JTJ
SJ Bop 887 SRJ Co 75, RB BP 887 Bautzen 1920 1990  –  
GJ F 206 SJ Fp 97 Landskrona 1896 1996  – korg
GJ F 213 SJ Fp 99 Fole 1902 1985  – korg
KlRJ F 307  SJ Fp 101 KlRJ Verkstad 1945 1977  2013  
SlRJ F 500 SJ Fp 102 Underr fr. VVJ Ångvagn B SlRJV 1943 2007  – korg
SlRJ F 7 SlRJ G 554, SJ Gsp 300342 WUMAG 1920 1972 2000  
Godsvagnar
GJ G 103 GJ G 203, SJ Gmp 300278 Landskrona 1878 1985 korg
GJ G 104 GJ G 204, SJ Gmp 300279 Landskrona 1878 1985  – korg
GJ G 202 GJ G 213, SJ Gmp 300309 Otter 1899 1992  – korg
GJ H 215  SJ Gmp 300297 Fole 1907 1993  – korg
GJ G 228 SJ Gmhp 300321 Lj 1911 2007  – korg
GJ G 230 SJ Gmhp 300323 Lj 1911 1977  – korg
GJ G 239 SJ Gmhp 300331 WMV 1913 2010  – korg
GJ G 244 SJ Gmp 300303 WMV 1913 1993  – korg
GJ H 245 SJ Gmp 300300 WMV 1913 1991  – korg
GJ H 247 SJ Gmhp 300301 Lj 1911 2011  – korg
GJ I 812 RHJ I 812, SSA I 812 Fole 1894 1972 2007  
GJ N 47 SJ Nmp 321676 GB 1879 1972 1987  
KlRJ G 308 KBJ F 1321, 1923 SGJ F 406, 1927 KlRJ F 308, 1933 KlRJ G 308, SJ Gmp 300307 Landskrona 1897 2014   korg
KlRJ G 309 SJ Gmp 300296 ASJL 1928 1972 1992 korg
KlRJ G 310 KlRJ N 310, SJ Gmp 300292 Fole 1897 2012   korg
KlRJ G 313 SJ Gmp 320282 Fole 1897 2016   korg
KlRJ G 316 KlRJ N 316, I 316, SJ Gmp 300294 Fole 1897 2007  – korg omb I 1923, G  1935, slop 1960
KlRJ G 317 KlRJ N 317, I 317, SJ Gmp 300295 Fole 1897 2009  – korg omb I 1921, G 1935, slop 1960
KlRJ I 340 SJ Imp 312429 Fole 1897 1972 1994  
LSSJ P  –  ?      
RHJ 813 RHJ I 813, SSA I 813 Fole 1894 1972  –  
RHJ I 815 SSA I 815 Otter 1894 1972  –  
RSAB I 01 SSA I 01 Otter 1894 1972  –  
SGJ P 430 KlRJ P 368, SJ Pmp 321351 Atlas 1883 1972 1994  
SlRJ N 531 SlRJ G 555, SJ Gmp 300286 Fole 1900 1998  – ramverk
SlRJ G 546 LSSJ Nu 31, SlRJ N 546, SJ Gmp 300275  ? 2007  – korg
SlRJ G 561 SlRJ N 10, SlRJ N 540, SJ Gmp 300289 Fole 1900 2009  – korg
SSA I 07 RSAB I 07 Otter 1894 1972 1994  
SSA I 806 RHJ I 806 Otter 1900 1972 1997  
SSA Q 022 SJ Isp 022 SSA 1936 1972 1992 cisternvagn
SJ Gsp 300411 HLJ G 550, LJ, Gsk 573 SLJ G 45 KVAB 1915 1992 1997  
SJ Gp 310033 SLJ G 42 KVAB 1950 1996 2003  
SJ NNrp 323282 VB NN2 495 ASJL 1916 2008  –  
SJ NNrp 323777 VB NN2 491 ASJL 1916 2008  –  
SJ NNsp 320576 AGJ 143, KTJ NN2 1771 Dolberg 1919 2008  –  
SJ NNsp 320996 ROJ NN 148 Görlitz 1920 2008  –  
SJ NNsp 320998 ROJ NN 150 Görlitz 1920 2008  –  
SJ Orp 323893 NÖJ NN 960 ASJL 1916 2008  –  
SJ Osp 322416 VGJ Os 1808 VM 1911 1982  –  
SJ Osp 322426 VGJ Os 1818 VM 1911 1982  –  
SJ Osp 323946 VSBJ NN 40, MÖJ NN 340 Landskr 1913 2007  –  
BLJ N 210  – Klosterverken AB 1906 1981  –  
NKlJ Op 2021  – IC 1969 1990 1990  
GFK Q Bläse kalkbrott Bläse 1895 1972  – Fd. tippvagn
Tjänstefordon
MDR127p 3422  – Eksjö 1958 2006 2008 – motordressin
GHJ Qo1p 970  SJ Q37p 350174 COF 1953 1988 1988 överföringsvagn
GHJ Qo2p 971 SJ Q37p 350242 COF 1954 1988 1988 överföringsvagn
GHJ QSMp 972  –   1992 2006 stoppmaskin
GHJ QSkp 973  –   2007 2008 spikmaskin
GHJ SBp 974 Banverket, Infranord   2011  – slipersbytare
GHJ SPp 975 Banverket, Infranord   2011 2011 spikmaskin
SJ Psp 321306 ÖJ P 399, I D 39 drs Tjv 617565, RB 15 KVAB 1943 2005  – grusvagn
SJ Psp 321331 ÖJ P 487, I D 39 drs Tjv 617574, RB 20 KVAB 1943 2005  – grusvagn
SJ Tjv 812 SJ NNsp 322221, HSJ NN 256 ASJ 1916/ 1956 2007  – spårrensare
Övriga fordon
KlRJ   Berg ca 1935? 1975 1989 motordressin
SJ Bussläp I 598, U 4078 Hägglunds 1967 2010    
SJ Buss Vy 0253, COJ 741 Volvo/ 1964 198?   SJ Buss
Spårvidd 600 mm 
Ahr N  – ? 1982  –  
Ahr N  – ? 1982  –  
GFK Q  – O & K 1977  –  
Förkortningar:

Ahr = Norrbottens Järnverk AB kalkbrott i Ahr
ASJL = AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Linköping
Bautzen = Waggon- und Maschinenbau AG, Bautzen
Berg = Berg & Co mek. verkstads AB, Lindesberg
BLJ = Byvalla – Långshyttans Järnväg
Bläse = AB Karta & Oaxens kalkbruk, Bläse
COF = Christian Olsson i Falkenberg AB, Falkenberg (senare IC)
Eksjö= Eksjöverken
FKV = AB Furillens Kalkverk
Fole = Fole Mek. Verkstad Visby
GB = Graham Brothers Mek. Verkstad, Visb
GFK = AB Gotlands Förenade Kalkbrott
GJ = Gotlands Järnväg
H & S = Henschel & Sohn, Kassel

KHN = Kristinehamns Mek. Verkstad
Kloster = Klosterverken
KlRJ = Klintehamn – Roma Järnväg
KVAB = Kalmar Verkstad
Landskrona = Landskrona Gjuteri och Mek. Verkstad
Lj = Ljunggrens verkstads AB, Kristianstad
N& H = Nydqvist & Holm (NOHAB)
NKlJ = Nordmark – Klarälvens Järnväg
NÖJ = Norra Östergötlands Järnväg
O & K = Orenstein & Koppel, Berlin
Otter = P A Otter & Co. Mek. Verkstad, Visby
RHJ = Ronehamn – Hemse Järnväg
ROJ = Ruda – Oskarshamns Järnväg
RSAB = Roma Sockerbruks AB

SCA = Skånska Cement AB, Limhamn
SGJ = Sydvästra Gotlands Järnväg
SLJ = Storstockholms Lokaltrafiks Järnvägar (f.d. Roslagsbanan RB, senare Tåg AB)
SlRJ = Slite – Roma Järnväg
SRJ = Stockholm – Roslagens Järnväg
SSA = Svenska Sockeraktiebolaget
Södert. = AB Södertelge Verkstäder
VB =  Vikbolandsbanan
VGJ = Västergötland – Göteborgs Järnväg
VM = Vagn och Maskinfabriken, Falun
WMV = Wisby Mek. Verkstad (f.d. Otter)
WUMAG = Waggon- und Maschinenbau AG, Görlitz

Listan är sammanställd av Anders Svensson/Daniel Åhlén