SJ NNsp 320576

SJ NNsp 300576: Vagnen är byggd som den första i en serie på tio vagnar till Kalmar – Torsås Järnväg, KTsJ, år 1919. Den tillverkades av R. Dolberg Maschinen- und Feldbahn-Fabrik i Hamburg och erhöll vid leveransen beteckningen KTJ NN2 1771. Övriga blev NN2 1772 – 1780. Då KTsJ överfördes till SJ år 1941 kom NN2 1771 att införlivas med SJ nummerserie som SJ NNsp 300576. Under denna beteckning rullade vagnen fram till 70-talet då de sista smalspåriga järnvägarna lades ned. 320576 kom dock att räddas av Anten- Gräfsnäs museiförening, AGJ vid vilken vagnen genomgick en renovering. På AGJ (AGJ 143) kom vagnen att rulla som vagn för banavdelningen samt i trafiktåg.

2008 inköptes vagnen av Gotlandståget och fördes över till Gotland i juli samma år. 2008-09 renoverades vagnen till skick som SJ-vagn och är nu trafikvagn på GHJ samt används av Banavdelningen vid olika banarbeten. Vagnen är idag i mångt och mycket en typisk NN-vagn från 1950-talet och framåt. Dess udda tillverkare och vissa typiskt tyska detaljer såsom spännstagets utformning och lokekrade hjul gör  en dock till en särling bland de bevarade 891-vagnarna i landet.

Text: Anders Svensson

Foto vid Munkebos den 16 maj 2009. Foto: Anders Svensson

Bilder från renoveringen 2008: Foton: Daniel Åhlén

11 dec. 2008. SJ NNsp 320576 togs ur verkstaden och lastades med slipers. Märkning återstod bland annat.

5 dec. 2008. NNsp 320576 golv gjordes i ordning inne i verkstaden

15 nov. 2008. Ante rengjorde och målade underredet till SJ NNsp 320576

18 okt. 2008. Renovering pågick

3 juli 2008. SJ NNsp 320576 hade samma dag anlänt till Hesselby från AGJ

Åter till vagnssidan

Åter till startsidan