Bli medlem – Våra styrdokument

Föreningen Gotlandståget

Hesselby jernvägsstation, Dalhem Hesselby 166,  622 56 Dalhem
Tel: 0705-830519 eller ordf@gotlandstaget.se
Webbadress: https://forening.gotlandstaget.se/ (föreningssidan)  & www.gotlandstaget.se (besökarsidan)
E-post: info@gotlandstaget.se
Webmasters: Anders Svensson & Daniel Åhlén – Styrelsen: styrelsen@gotlandstaget.se


Vi behöver bli flera, bli medlem!

Stöd föreningen Gotlandstågets verksamhet genom att bli medlem.
Medlemmar får vår tidning “Spårstumpen” samt fria resor på GHJ. (dock ej vid Tomtetåget)

Medlemsavgift för enskild år 2024: Medlemsavgift för enskild: 300:-/år – Familjemedlemskap 350:-/år  – Ständigt medlemskap 6 000:-
Utlandsboende medlemmar betalar för 2024: 350 SEK för enskilt medlemskap och 400 SEK för familjemedlemskap.
Detta pga. högre portokostnader (cirka 60 SEK/utlandsmedlem)

Bli medlem genom att sätta in beloppet på Gotlandstågets bankgiro : 271-5043 
Betalningar från utlandet måste använda denna kod till vårt svenska Bankgiro: IBAN: SE 41 8000 0848 0690 3327 5687 BIC: SWEDSESS
OBS! Glöm inte att skriva namn/adress samt även namn på familjemedlemmar!

För ytterligare frågor om medlemskap, vänligen skriv en rad till: medlemsservice@gotlandstaget.se


Styrdokument

GHJs föreskrifter – nya versioner från 1 februari, 1 maj, 1 och 26 juni 2023

Klicka på länken för att ta del av de trafik- och andra föreskrifter som gäller vid Gotlands Hesselby Jernväg.

Föreningen Gotlandstågets stadga

NYHET! Klicka på länken för att ta del föreningens stadga.
Föreningens reviderade stadga fastställdes den 26 mars 2022.

Verksamhetsprofil

Klicka på länken för att ta del föreningens verksamhetprofil som är ett utformningsprogram om fastställda färgval, logotyper mm.

Verksamhetsplan

NYHET! Klicka på länken för att ta del av föreningens verksamhetsplan för 2023.

Uniformsreglemente 2013

Klicka på länken för att ta del föreningens nya uniformsreglemente.

Staffan Beijer och Anders Svensson har utarbetat ett mer komplett uniformsreglemente för GHJ. Syftet med detta uniformsreglemente är ar visa grunderna i 1921 års uniformsreglemente för de enskilda järnvägarna och att utifrån dessa uppmuntra GHJ personal att ikläda sig tidstypiska kläder från en svensk enskild järnväg från tiden före 1960.

Bevarandeplan för föreningens vagnar

Ursprunget till planen gjordes redan 2003 men tillämpades från 2007. Bevarandeplanen har 2010 och 2016. Den har status som ett styrande dokument för verksamheten. I planen finns en sammanställning av vad vi tänker oss när det gäller bevarande, kort kring fordon i vår ägo, vilka olika tågsätt vi avser att sätta samman samt en prioriteringsordning för fordon på kortare sikt.

Klicka på länken för att ta del av vår bevarandeplan för vagnar version 2016

SBA- Systematiskt brandskyddsarbete

Eftersom flera av byggnaderna på Hesselby station är byggnadsminnen har föreningen krav på att göra en redogörelse över det systematiska brandskyddsarbetet enligt Lagen om skydd för olyckor. Redogörelsen fastställdes på styrelsemötet den 23 januari 2008.

Klicka på länken för att ta del av föreningens redogörelse över SBA.

Verksamhetsberättelser

Med länken nedan kan föreningens verksamhetsberättelser hämtas.

Verksamhetsberättelse för 2022. NYTT! Verksamhetsberättelse för 2021 Verksamhetsberättelse för 2020. Verksamhetsberättelse för 2019.
Verksamhetsberättelse för 2018. Verksamhetsberättelse för 2017. Verksamhetsberättelse för 2016. Verksamhetsberättelse för 2015.
Verksamhetsberättelse för 2014. Verksamhetsberättelse för 2013. Verksamhetsberättelse för 2012.  Verksamhetsberättelse för 2011.
Verksamhetsberättelse för 2010. Verksamhetsberättelse för 2009. Verksamhetsberättelse för 2008. Verksamhetsberättelse för 2007.
Verksamhetsberättelse för 2006.  Verksamhetsberättelse för 2005. Verksamhetsberättelse för 2004. Verksamhetsberättelse för 2003.

Protokoll från årsmöten

Med länken nedan kan protokoll från föreningens årsmöten hämtas.

    Protokoll från Föreningens årsmöte den 24 mars 2024 NYTT! Protokoll från Föreningens årsmöte den 26 mars 2023
Protokoll från Föreningens årsmöte den 26 mars 2022  Protokoll från Föreningens årsmöte den 5 juni 2021  Protokoll från Föreningens årsmöte den 23 maj 2020   Protokoll från Föreningens årsmöte den 30 mars 2019 
Protokoll från Föreningens årsmöte den 24 mars 2018 Protokoll från Föreningens årsmöte den 2 april 2017  Protokoll från Föreningens årsmöte den 3 april 2016   Protokoll från Föreningens årsmöte den 12 april 2015
 Protokoll från Föreningens årsmöte den 6 april 2014  Protokoll från Föreningens årsmöte den 7 april 2013.  Protokoll från Föreningens årsmöte den 1 april 2012.  Protokoll från Föreningens årsmöte den 10 april 2011.
 Protokoll från Föreningens årsmöte den 5 april 2010.  Protokoll från Föreningens årsmöte den 13 april 2009. Protokoll från Föreningens årsmöte den 6 april 2008.  Protokoll från Föreningens årsmöte den 1 april 2007.
Protokoll från Föreningens årsmöte den 2 april 2006.  Protokoll från Föreningens årsmöte den 3 april 2005. Protokoll från Föreningens årsmöte den 4 april 2004.  Protokoll från Föreningens årsmöte den 13 april 2003.

Åter till startsidan