MÅJ-dag på Hesselby

Vi visade motorvagnen för alla de som på olika sätt bidragit till renoveringen och utan vilkas insatser vi inte kommit så här långt. Tack!
När motorvagnen dessutom kommer ut så är det lättare även för oss att se helheten. Det börjar närma sig premiär!

MÅJ XC 10

Skrap- och målarkväll i sommarvärmen. En underbar kväll, samma dag som vi hade trafikpremiär för sommartrafiken. Skrapgänget körde vidare och skrapade innertaket i stora kupén, som är den sista stora ytan kvar att skrapa. Det är ett mödosamt jobb som tar tid och är obekvämt. Samtidigt har vi börjat grundmåla vagnens inre. Vi hann måla taket i förarhytten, samt ett par väggar. Målet är att hinna måla vagnen till strax före midsommar, då är meningen att väggarna ska ådringsmålas. Samtidigt går övriga arbeten med plattform och korg vidare.

Kryssningståg och banbesiktning

I torsdags rullade ett av säsongens alla kryssningståg. Den här gången för amerikanska turister. Under torsdagen och fredagen har våra egna banbesiktare, Berni, Daniel och Leif genomfört den årliga banbesiktningen av alla 18 växlar och 6,5 km bana plus sidospår. Inga allvarliga brister upptäcktes. Det är vi glada för!

Vi hann även med att med lövblås blåsa rent alla växlar och delar av banan. Löv och annat binder fukt och det är varken bra för räls, växlar eller slipers.

Vändskivan i Roma

MÅJ-motorvagnens färdigställande har aktualiserat behovet av att ha en fungerande vändskiva i Roma eftersom MÅJ:en inte bör backa hela vägen till Hesselby. Christer har med sin grävmaskin grävt fram betongkransen till Slitebanans gamla vändskiva i Roma. Vändskivans krans var ursprungligen byggd i granit 1902. 1920 byggdes den om med en krans i betong för att det då nylevererade ångloket SlRJ 3 Dalhem skulle kunna vändas på den. Idag plockades själva vändskivan fram av Berni och Leif. Den kommer från Axvalls station i Västergötland och är en gåva från Anten-Gräfsnäs Järnväg. Vändskivan ska förlängas ett par dm i varje ände och målas. Även stödhjul och pivot ska göras i ordning och målas.

Ny bom vid Eken

Idag har några av våra aktiva medlemmar monterat en bom mellan Ekens bommar och spåret. Bommen är till för att hindra andra fordon än slambilen från att köra in på vägen. Ytterligare en insats för att höja säkerheten vid banan. Foton: Berni G.

MÅJ XC 10

Arbetet med att montera konsoller för att hålla övergångsbryggan på bakre plattformen pågår. När dessa är på plats kan man sätta dit stolparna för räcket och bygga upp gavelsköldarna.

Invändigt har alla paneler i förarhytten kommit på plats och på annan ort byggs instrumentpanelen. Vi kommer snart att inleda grundmålning av pärlspontpaneler och därefter ådringsmålning av innerväggarna.

MÅJ XC 10

Bygget av bakre plattformen går vidare. Nu har övergångsbryggan kommit på plats. Det öppnar för montering av stolpar och plåtgavlar.

Inne i vagnen har vi påbörjat dragning av elkablar. Elcentral ska sättas på väggen t v om förarplatsen, helt enligt originalet.

Skrapning av väggar börjar närma sig slutet. Återstår fortfarande innertaket, en stor yta som tar tid! Arbetsställningen är inte heller den mest bekväma. Men när detta är färdigt vidtar grundmålning.

Arbetslördag på Hesselby.

Motorn till kranvagnen har kompletterats och provkörts. En del småfix återstår innan den kan återmonteras i kranvagnen. Den kommer att behövas vid kommande spårarbeten i Roma nu under våren.

Samtidigt har också slipersbytaren gåtts igenom och trimmats in. Två nya batterier ska inköpas innan den tas i bruk.

Arbetslördag på Hesselby

Arbetslördag på GHJ:

Motorn till kranvagnen har varit på renovering och har nu återbördats till Hesselby. Den förbereds nu för att återmonteras i kranvagnen. Vagnen har f ö smorts upp och setts över inför kommande arbeten i Roma.

Vår buss har tagits till Hesselby för genomgång inför eventuell renovering.

Signalavdelningen har färdigställt ställbocken i Roma kungsgård och gjorde prov av funktionerna på platsen. Man satte också ut var belysningsstolpar ska resas vid plattformen.

Signalavdelningen har också satt ut var ljussignalerna vid infarten till Roma ska stå. Det blir en försignal, en huvudsignal och en utfartssignal.

På MÅJ XC 10 har motorhuven inne i förarhytten blivit klar och batterilådan har byggts.

MÅJ XC 10

Det utvändiga träarbetet börjar närma sig slutet. Nästan alla lister och teakplattor är på plats. Endast en spräckt kantlist vid ett fönster befinner sig i träverkstaden för ihoplimning. Inne i vagnen arbetas det i förarhytten. Tidigare har rapporterats om bygge av motorhuven. Nu spikas pärlspånten kring fönstren i hytten. Detta arbete har fått vänta medan utformning av avgasröret med ljuddämpare gjorts. Nu sätts spånten på plats, därpå följer fönsterkarmarna.

Annat som pågår är ritarbeten kring plattformsräcket i vagnens bakände. Vi kan konstatera att räcket byggts om någon gång mellan 1910 och 1932 och att konstruktionen ändras vid denna ombyggnad. Dessutom monteras en udda bagagehållare på bakre plattformen och denna hållare har vållat en del huvudbry. Den syns på vissa bilder och är inte helt lättolkad. Men nu är den uppritad. För att fira att vi kommit långt med arbetet trämässigt avnjöts en ”teaktårta”. Under denna paus studerades också ett antal detaljer som nytillverkats efter originalet och som kommer att pryda sin plats i vagnen.