Gotländska Järnvägsstationer – bildsida – förr & nu

 karta_jvg

Klicka på bilderna nedan för att se de i större storlek!

Klicka på länkarna nedan, för att komma till respektive bandel:

Visby- Lärbro (GJ):

Visby- Burgsvik (GJ):

Slite- Romakloster (SlRJ):

Romakloster – Klintehamn (KlRJ):

Klintehamn – Hablingbo (SGJ):

Ronehamn – Hemse Järnväg (RHJ) och Visby – Västerhejde Järnväg (VVJ) saknar bildsidor.

Gotlands Järnväg GJ   Visby- Lärbro (Fårösund)
Visby station

1910

Foto: Kinematografiska Anstalten 1947

Foto: Olof Sjöholm 1957


Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg


Foto: Olof Sjöholm 1960

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

Godsmagasinet
Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg Lokstallet
.

Vändskivan GJ lok 11.
Foto: Kinematografiska Anstalten 1947

Rälsbussgaraget.
Foto: Kinematografiska Anstalten 1947

Juli 1979

Rälsbussgaraget. Juli 1979

Juni 1990

Nov. 2003
Österport hpl (hållplatshuset till höger är idag rivet)

Det äldre anhaltshuset.
Foto: Kinematografiska Anstalten 1947.
 
Inför flytten till Norrlanda av huset
Foto: 22 jan 1956.
 
Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg
.
Idag är huset i föreningens ägo.
Huset blev stationshus vid Roma station 2015
Slakteriet

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg
. .
Flygfältet hpl

Foto 6 juni 1951: Foto: Lennart Pettersson

Foto 2001: Foto: Niklas O
. .
Hästnäs hpl

1983
. . .
Väskinde stn

Vykort
.

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg
.

Godsmagasin och bangård
Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

1980
.
Martebo stn

Foto: Olof Sjöholm 1957

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg
.

Godsmagasinet
Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg
 
1982
.

2001: Efter hårdhänt renovering.
 Tingstäde stn

1915: Vykort.

Foto: Olof Sjöholm 1957

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

1983: Magasin vid den fd. stationen.
Othem hpl

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg
.

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg
Bangården

1981
.
.
Lärbro stn

Vykort
.

Foto: Olof Sjöholm 1957
.

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg
.
 
Foto: SJ 1960
Godsmagasinet

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg
Lokstallet

Foto: Kinematografiska Anstalten 1947
SJ-chefen på Gotland Charles Gildon till höger
 
1981
.
Fårösunds busstation

Vykort
. . .
Gotlands Järnväg GJ   Visby- Burgsvik
Visby hamn station

Vykort. Hamnstationen är mitt
i bilden nedtill.

Vykort
.

Visby hamnstation 1983,
Nuvarande restaurang Score
.
Visby station (se Visby-Lärbro)  Klicka här för att se fler bilder av Visby station

Nov 2003.
. . .
Stora Vede hpl (intill hållplatsen ligger ännu en av de två landsvägsviadukter som fanns över järnvägsspår på Gotland) Hållplatskuren från 50-talet finns nu vid Kambshagtorps hållplats.

St. Vede troligen på 30-talet
Foto i riktning mot Roma

1950-tal Foto: Olof Sjöholm

St. Vede hållplatskur vid Kambshagtorps hpl 2012

1990: Utsikt från vägbron i riktning mot Visby

Utsikt från viadukten mot Visby
Foto: 2013
.

Utsikt från viadukten mot Roma.
Foto: 2013
.
 
Banvallen mot Visby med viadukten. Hållplatsens betong perrong syns till vänster. Foto: 2013
 
Foto av viadukten i riktning mot Roma.
Foto: 2013
.
Sylfaste hpl

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

1982
.
Barlingbo stnFoto: Olof Sjöholm 1957

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

Foto: SJ 1960. Godsmag och bangård

1979

1979. Godsmagasinet
Karby hpl

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

2007

Vy mot perrongen och banvallen

1979
Romakloster stn (Roma)

1890 Stn ännu ej tillbyggd

1906 vykort

Vykort

Vykort

Foto: Olof Sjöholm 1957
.

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg
.

1963 Museitåget uppställt utanför stn
Foto: Sven Karlsson

1979
 
Augusti 2007
 
Augusti 2007
Högbro hpl

1979 Bron över Roma kanal

2000 Högbro banvaktsstuga/ hpl
.
Viklau stn

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

1979

1979: Godsmagasinet

Juni 2003

Perrongen mot norr
Bjärges stn

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg
.

Foto: SJ 1960
Godsmag. och bangård

1979: Kraftigt ombyggt
.

 .
Buttle stn

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

Foto: SJ 1960. Godsmag. och avträde

1979


1990


1996

2004 Foto: Timmy Brolin

Banvallen åt norr. 2004 Foto: Timmy Brolin
Etelhem stn

 Vykort


Foto: Kinematografiska Anstalten 1947

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

1961 Foto: Sven Karlsson

1979

Oktober 2009

Oktober 2009
Stånga stn (Stationshuset är idag rivet)

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg
.

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg
Vattentorn och & godsmag.

Foto: cirka 1960
.

Foto: Kinematografiska Anstalten 1947
.

1979: Bussväntsal och vattentornet

1979: Lantmannamagasin. Idag är det en byggvaruhandel

Aug. 2009: Vattentornet med profilen av GJ 3 Gotland
Tjängdarve hpl

1979
. . .
 Hemse stn

Vykort

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

1979

 

2002

2002

2002
Alva kyrka hpl

Foto: Olof Sjöholm 1957

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg
. .
Alva hpl

1979

1979
. .
 Havdhem stn

Vykort

Foto från SJK arkiv

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

Foto: SJ 1960 Godsmagasinet

1979

 1979

1991

 2003
Grötlingbo stn

Foto: Olof Sjöholm 1957

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

1979

 1979
Fidenäs stn

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

Foto: SJ 1960. Godsmagasinet

1979. Stationshuset

1979.  Godsmagasinet med lastkaj

1979.  Vy från söder med vågbod

Oktober 2009

Oktober 2009

Oktober 2009. Vy från öster

Oktober 2009. Godsmag. med lyktstolpe av räls

Godsmagasinet med lastkajen

Oktober 2009, Baksidan av godsmag, med skjutdörr

Oktober 2009, avträdet

Oktober 2009, vågboden

Oktober 2009. jordkällaren
Västergårda hpl

 

Björklunda hpl

1979

1979. Banvallen mot norr
. .
Burgsvik stn

Burgsvik med Järnvägsrestaurangen

Burgsvik med rälsbuss. 1947-48. Vykort

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

Foto: SJ 1960. Lokstallet

1979

1979. Godsmagasinet

Februari 2003

 Februari 2003

Feb. 2003.  Lokstallet

Feb. 2003. Lokstallet från baksidan

2007

2007

Slite- Roma Järnväg SlRJ   Slite- Romakloster
Slite hamn

2009 Apotekskajen med kvarvarande spår

2009 Apotekskajen med kvarvarande spår
. .
Slite station (numera är allt rivet. endast namnet Stationsgatan minner om järnvägsepoken i Slite)

Foto från SJK

Foto: Kinematografiska Anstalten 1947

Bussen är I 132 (Slite-Gothem-Visby)

1981 Lokverkstan ombyggd till bussgarage
Sjuströmmar

SlRJ 3 Dalhem med blandat tåg över Sjuströmmar.
Foto: Kinematografiska Anstalten 1947

1999. Den stora bron över Bogeviken vid Sjuströmmar

2009  Broarna över Bogeviken vid Sjuströmmar
.
Boge hpl. Hållplatshuset ät idag stationshus vid Roma Kungsgårds station

Foto: Rasmus Axelsson 2005
.

.

Boge hållplatshus under renovering 2013 vid Tule
stn

Boge hållplatshus 2014 vid Roma kungsgård station
.
Gane hpl

1983
. . .
Bäl stn

Foto: Olof Sjöholm 1957

1979. Stationen är kraftigt ombyggd

1979. Godsmagasin och lastkaj
.
Larsarve stn

Foto: Olof Sjöholm 1957

1979

1979. Godsmagasinet

2004 


 

 

Godsmagasinet
Källunge stn

Foto: Olof Sjöholm 1957

1979. Stationen är kraftigt ombyggd

1979. Lastkajen
.
Simunde hpl

Foto: Olof Sjöholm 1957

1979

Vy från lastkajen
.
Myrberga hpl

Foto 1949: PV Svensson
. . .

 

Dune hpl

Foto: Olof Sjöholm 1957

1979
. .

 

Gotlands Hässelby stn (till 1914 Hesselby) Klicka här för att veta mer om Hesselby station

Hesselby stn med tåg 1906. Vykort

1910. Foto KJA Gardsten

1930-tal. Foto: Olof Hoffman

Foto: Olof Sjöholm 1957

1979

1979. Godsmagasinet
Tule hpl: Klicka här för att veta mer om Tule station

50-tal
.
.

50-tal
.
.

Tule hållplats på den 10 juni 1953. Sista tåget rullade dagen innan. Sveriges Järnvägsmuseum – http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KDAA08660

1979

Igenvuxet vid lastkajen

1982

19902001


2013. Järnvägen har kommit tillbaka till Tule station
Romakloster station  Klicka här för att se bilder av Romakloster station

Klintehamn- Roma Järnväg KlRJ   Romakloster- Klintehamn
Romakloster station  Klicka här för att se bilder av Romakloster station

 

Stenstu 

 


Isums stn

Foto: Olof Sjöholm 1957

1979
. .

 

Hogrän stn (Stationshuset är idag rivet)

Foto: Olof Sjöholm 1957

Det enda huset som fanns kvar 1979, ett
lantmannamagasin. Idag är det rivet
. .

 

Bander stn

Vykort

1979

Juni 2003
.

 

Skogs stn

Foto: Olof Sjöholm 1957

1979
. .

 

Tjuls stn

Foto: Olof Sjöholm 1957

Foto: Peter Jessen 1970

1979

2002
Sanda stn

Foto: Olof Sjöholm 1957

1979

Magasin
.

 

Klintehamn stn

Vykort

Foto: Kinematografiska Anstalten 1947

Spåren i Klintehamns hamn
Foto: Kinematografiska Anstalten 1947

Spåren i Klintehamns hamn

Foto: Kinematografiska Anstalten 1947v

Rälsbussgaraget.
Foto: Kinematografiska Anstalten 1947

Foto: Olof Sjöholm 1957

Foto: Olof Sjöholm 1957

1979

1979. Magasin

1992

2003

2003


 2003

 2003

 2003

 2003. Rälsbussgaraget

2003. Bron över ån i Klintehamn norr om stationen

Sydvästra Gotlands Järnväg SGJ   Klintehamn- Hablingbo
Depps 

Kaupe 

1979
. . .

 


Levide 

Foto: Olof Sjöholm 1957

1979

Godsmagasinet
.

 

Stjärnarve 

Foto: Olof Sjöholm 1957

1979

Betvågen
.

 

Sproge 

Foto: Olof Sjöholm 1957

1979

1979. Godsmagasinet
.

 

Bron över Silte kanal

1979

1979

Vy från lastkajen
.

 

Silteby 

Foto: Olof Sjöholm 1957

1979

Godsmagasinet
.

 

Hablingbo 

 

1979

 1979. Godsmagasin och lokstall

Juni 2003:

  Juni 2003:

  Juni 2003:

Juni 2003. Godsmagasinet


Juni 2003. Uthus med busssläp

Juni 2003.  Lokstallet norr om stationen

Lokstallet 2012

Åter till historie-startsidan

Åter till startsidan