JÄRNVÄGSSTATIONER & HÅLLPLATSER
PÅ GOTLAND
   


Kartan är framtagen av Peter Löf.   - - -   Tyvärr är kartan inte klickbar i Safari/Mozilla


Gotlands Järnväg GJ   Visby- Lärbro
Visby station

1910
 

 Foto: Kinematografiska Anstalten 1947

Foto: Olof Sjöholm 1957
 


Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg


Foto: Olof Sjöholm 1960

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg
Godsmagasinet

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg Lokstallet

Vändskivan GJ lok 11. Foto: Kinematografiska Anstalten 1947

Rälsbussgaraget. Foto: Kinematografiska Anstalten 1947

Juli 1979

 Juli 1979 Rälsbussgaraget

 

 Juni 1990

Nov 2003
     
Österport hpl (hållplatshuset till höger är idag rivet)

Det äldre anhaltshuset. Foto: Kinematografiska Anstalten 1947.
Idag är det i föreningens ägo.
Huset blir stationshus vid Roma station 2015

Foto: 1956. Inför flytten till Norrlanda av huset

 
 

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg
 
 
 
 
Slakteriet

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg
 
Flygfältet hpl

Foto 6 juni 1951:
Foto: Lennart Pettersson

Foto 2001: Foto: Niklas O
Hästnäs hpl


1983

Väskinde stn

Vykort
 

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg
 

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg godsmag & bangård

1980
 
Martebo stn

Foto: Olof Sjöholm 1957
 

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg
 

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg Godsmagasinet

1982

2001: Efter hårdhänt renovering.
 
Tingstäde stn (Stationshuset är idag rivet)

1915: Vykort.

Foto: Olof Sjöholm 1957

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

1983: Magasin vid den fd stationen.
Othem hpl

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg
 

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg Bangården

1981
 
Lärbro stn

Vykort

Foto: Olof Sjöholm 1957

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

Foto: SJ 1960 Godsmagasinet

Foto: SJ 1960 Lokstallet
Lennart Holmberg
 

Foto:
Kinematografiska Anstalten 1947 SJ-chefen på Gotland Charles Gildon till höger

1981

 
 
Fårösunds busstation

Vykort
Gotlands Järnväg GJ   Visby- Burgsvik
Visby hamn station

Vykort. Hamnstationen är mitt i bilden nedtill.

Vykort
 

Visby hamnstation 1983, nuvarande restaurang Hamnplan 5
Visby station (se Visby-Lärbro)  Klicka här för att se fler bilder av Visby station


Nov 2003

Stora Vede hpl  (intill hållplatsen ligger ännu en av de två landsvägsviadukter som fanns över järnvägsspår på Gotland)
Hållplatskuren från 50-talet finns nu vid Kambshagtorps hållplats.

 St. Vede troligen på 30-talet
Foto i riktning mot Roma
 

1990: Utsikt från vägbron i
riktning mot Visby
 1950-tal  Foto: Olof Sjöholm
 St. Vede hållplatskur vid Kambshagtorps hpl 2012

Utsikt från viadukten mot Visby Foto: 2013
 
 

Utsikt från viadukten mot Roma
Foto: 2013
 
 

Banvallen mot Visby med viadukten. Hållplatsens betong perrong syns till vänster.
Foto: 2013

Foto av viadukten i riktning mot Roma. Foto: 2013
 
 
Sylfaste hpl

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

1982
Barlingbo stn

 

Foto: Olof Sjöholm 1957

 Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

Foto: SJ 1960 Godsmag & bangård

1979

Godsmagasinet
   
Karby hpl

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg
   

1979

2007

Vy mot perrongen och banvallen
 
Romakloster stn (Roma)

1890 Stn ännu ej tillbyggd

1906 vykort

Vykort

Vykort
 

Foto: Olof Sjöholm 1957
 

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg
 

1963 Museitåget uppställt utanför stn
Foto: Sven Karlsson
   

1979

Augusti 2007

Augusti 2007
   
Högbro hpl

1979 Bron över Roma kanal
 

2000 Högbro banvaktsstuga/ hpl
Viklau stn

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg
     

1979

1979: Godsmagasinet   

Juni 2003

Perrongen mot norr
Bjärges stn

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

Foto: SJ 1960. Godsmag. & bangård

1979: Kraftigt ombyggt

 
Buttle stn

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

Foto: SJ 1960. Godsmag & avträde
   

1979

 

1990

 

1996

2004 Foto: Timmy Brolin 

Banvallen åt norr
 
Etelhem stn

 Vykort
 

 
 

Foto: Kinematografiska Anstalten 1947

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg
 

1961 Foto: Sven Karlsson

1979

Oktober 2009

Oktober 2009
Stånga stn (Stationshuset är idag rivet)

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg
 

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg Vattentorn & godsmag.

Foto: cirka 1960
 

 Foto: Kinematografiska Anstalten 1947

1979: Bussväntsal och vattentornet
 

1979: Lantmannamagasin. Idag är det en byggvaruhandel

Aug. 2009: Vattentornet med profilen av GJ 3 Gotland
 
Tjängdarve hpl


1979

Hemse stn

Vykort

 Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

1979

 

 2002

 

 
 
Alva kyrka hpl

Foto: Olof Sjöholm 1957

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg
Alva hpl

1979

 
 Havdhem stn

Vykort

Foto från SJK arkiv

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

Foto: SJ 1960. Godsmagasinet

1979

 

1991

 2003
Grötlingbo stn

Foto: Olof Sjöholm 1957

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

1979

 
Fidenäs stn

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

Foto: SJ 1960. Godsmagasinet
   

1979

 Godsmagasinet med lastkaj

 Vy från söder med vågbod

Oktober 2009

Oktober 2009

Oktober 2009 Vy från öster

Godsmag. med lyktstolpe av räls

Godsmagasinet med lastkajen

Baksidan av godsmag, med skjutdörr

Oktober 2009, avträdet

 Oktober 2009, vågboden

Oktober 2009, jordkällaren 
Västergårda hpl

Björklunda hpl

1979

Banvallen mot norr
Burgsvik stn

Burgsvik med Järnvägsrestaurangen

Burgsvik med rälsbuss. Vykort

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

Foto: SJ 1960 Lennart Holmberg

Foto: SJ 1960. Lokstallet
     

1979

Godsmagasinet

Februari 2003

 

Feb. 2003 Lokstallet

Lokstallet från baksidan

2007

2007

Slite- Roma Järnväg SlRJ   Slite- Romakloster
Slite hamn

  
2009 Apotekskajen med kvarvarande spår

Slite station (numera är allt rivet. endast namnet Stationsgatan minner om järnvägsepoken i Slite)

Foto från SJK
 

Foto: Kinematografiska Anstalten 1947

Bussen är I 132 (Slite-Gothem-Visby)
 

1981 Lokverkstan ombyggd till bussgarage
Sjuströmmar

SlRJ 3 Dalhem med blandat tåg över Sjuströmmar. Foto: Kinematografiska Anstalten 1947
 

1999  Den stora bron över Bogeviken vid Sjuströmmar

2009  Broarna över Bogeviken vid Sjuströmmar
Boge hpl. Hållpatshuset kommer att bli stationshus vid Roma Kungsgårds station

Foto: Rasmus Axelsson 2005
 

 
 

Boge hållplatshus under renovering 2013 vid Tule stn 

Boge hållplatshus 2014 vid Roma kungsgård station
Gane hpl


1983

Bäl stn

Foto: Olof Sjöholm 1957

1979. Stationen är kraftigt ombyggd

Godsmagasin och lastkaj
Larsarve stn

Foto: Olof Sjöholm 1957

1979

Godsmagasinet

2004

 

 

Godsmagasinet
 
Källunge stn

Foto: Olof Sjöholm 1957

1979

Lastkajen
Simunde hpl

Foto: Olof Sjöholm 1957

1979

Vy från lastkajen
Myrberga hpl

Foto 1949: PV Svensson
Dune hpl

Foto: Olof Sjöholm 1957

1979
Gotlands Hässelby stn (till 1914 Hesselby) Klicka här för att veta mer om Hesselby station

Hesselby stn med tåg 1906. Vykort

1910 Foto KJA Gardsten

1930-tal. Foto: Olof Hoffman

1957 Foto Olof Sjöholm

1979

Godsmagasinet
   
Tule hpl: Klicka här för att veta mer om Tule station

50-tal

50-tal

50-tal
 

1979

Igenvuxet vid lastkajen

1982

1990

 
 

2001
 

 
 

2013. Järnvägen har kommit tillbaka till Tule station
Romakloster station  Klicka här för att se bilder av Romakloster station

Klintehamn- Roma Järnväg KlRJ   Romakloster- Klintehamn
Romaklosterstation  Klicka här för att se bilder av Romakloster station

Stenstu 

Isums stn

Foto: Olof Sjöholm 1957

1979
Hogrän stn (Stationshuset är idag rivet)

Foto: Olof Sjöholm 1957
 
 

Det enda huset som fanns kvar 1979, ett lantmannamagasin. Idag är det rivet
Bander stn

Vykort

1979

Juni 2003
Skogs stn

Foto: Olof Sjöholm 1957

1979
Tjuls stn

Foto: Olof Sjöholm 1957

Foto: Peter Jessen 1970

1979

2002
Sanda stn

Foto: Olof Sjöholm 1957

1979

Magasin
Klintehamn stn

Vykort
 

Foto: Kinematografiska Anstalten 1947

Spåren i Klintehamns hamn
Foto: Kinematografiska Anstalten 1947

Spåren i Klintehamns hamn
Foto: Kinematografiska Anstalten 1947

Rälsbussgaraget. 
Foto: Kinematografiska Anstalten 1947

Foto: Olof Sjöholm 1957
 

Foto: Olof Sjöholm 1957
 
 

1979

Magasin

1992

2003

 

 

 

 

 Rälsbussgaraget
 

Bron över ån i Klintehamn norr om stationen
   

Sydvästra Gotlands Järnväg SGJ   Klintehamn- Hablingbo
Depps 

Kaupe 


Levide 

Foto: Olof Sjöholm 1957

1979

Godsmagasinet
Stjärnarve 

Foto: Olof Sjöholm 1957

1979

Betvågen
Sproge 

Foto:OlofSjöholm1957

1979

Godsmagasinet
Bron över Silte kanal
 


Silteby 

Foto: Olof Sjöholm 1957

1979

Godsmagasinet
Hablingbo 

 
     

 1979

 Godsmagasin och lokstall

 Juni 2003:

 

 

 Godsmagasinet

 Uthus med busssläp

 Lokstallet norr om stationen

 Lokstallet 2012
     
 

Klicka här för att komma upp till kartan överst på sidan

Åter till historie-startsidan

Åter till startsidan www.gotlandstaget.se