Järnvägen till Klinteby

Klinte Järnvägs AB

Text: Martin Ragnar

Klinte Järnvägs AB anlade efter många och långa turer linjen mellan Klintehamn och Klintebys och trafik på banan kom troligen igång sommaren 1910. Man hade emellertid beviljats koncession på en längre sträcka, även innefattande linjen Klintebys–Snögrinda. Denna linje blev dock aldrig byggd. Eftersom man aldrig fullgjorde koncessionens krav och byggde linjen färdigt kunde man heller inte få tillstånd att öppna järnvägen för allmän godstrafik, såsom planen varit. Trafiken på banan var dock av allmän karaktär, men aldrig officiellt öppnad.

Trafiken bedrevs på entreprenad av KlRJ med materiel från denna bana. Klinte Järnvägs AB ägde själv ingen rullande materiel. Bolaget hade f.ö. endast en anställd, Helmuth Lundgren. Från Klintebys transporterades sockerbetor och konservfabrikens produkter men också från en linbana löpande från Snögrinda till Klintebys omlastad kalksten för utlastning i Klintehams hamn. Åt andra hållet gick potatis till potatismjölsfabriken. Kalkprojektet slog fel ut och trafiken upphörde kring årsskiftet 1916–1917.

Järnvägen revs sommaren 1917.

Litteratur om Klinte Järnvägs AB:

Ragnar, Martin: “Järnvägen till Klintebys“, Gäddsax förlag 2000


Åter till historie-startsidan

Åter till startsidan