De gotländska järnvägarnas expropriationskartor – Länkar


Länkar till de gotländska järnvägsbolagens expropriationskartor:

Kartorna är hämtade från Lantmäteriet samling av historiska kartor: https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/
De är fria att använda och dela. Det finns fantastiskt många andra gamla kartor från Gotland. t.ex. ägokartor före Laga skiftet. Kartorna gör sig bäst på en dator.

För att se kartorna i full/större skala, beroende på er webbläsare.
Firefox: Högerklicka och välj “Visa bild” . För att komma tillbaka till denna sida, använd webbläsarens “Back”-tangenten (uppe till vänster)
Safari & Chrome: Högerklicka och välj “Visa/öppna i ny flik” eller “Visa/öppna i nytt fönster”. Stäng respektive flik/fönster efter att ni har tittat på bilderna


Gotlands Järnväg – GJ norrut: https://forening.gotlandstaget.se/gj-expropriationskartor-norrut/

Gotlands Järnväg – GJ söderut: https://forening.gotlandstaget.se/gj-expropriationskartor-soderut/

Klintehamn- Roma Järnväg – KlRJ och Sydvästra Gotlands Järnväg – SGJ:
https://forening.gotlandstaget.se/klrj-expropriationskartor/

Slite- Roma Järnväg – SlRJ: https://forening.gotlandstaget.se/slrj-expropriationskartor/

Ronehamn- Hemse Järnväg – RHJ: https://forening.gotlandstaget.se/rhj-expropriationskartor/

Trafik AB Västerhejde– Visby Järnväg – VVJ: https://forening.gotlandstaget.se/vvj-expropriationskartor/

Andra järnvägskartor från Visby: https://forening.gotlandstaget.se/andra-jarnvagskartor-visby/

Expropriationskarta GJ – Wisby hamn mot Skrubbs – 1879

Åter till startsidan