Några bilder från söndagens trafik

Några bilder från söndagens trafik. Mycket folk, nästan hundra på första tågparet Hesselby – Roma, med många resande från Roma.
Hesselby stationshus baksida börjar bli färdig. Klasse & c:o har gjort ett magnifikt jobb med att färdigställa stationen.