Händer på Hesselby

Trots den närmast tropiska värmen på Gotland händer det saker på Hesselby.
Jernvägskaféets baksida och bakgavel är nu målade. Ett riktigt lyft för byggnaden har det blivit.
GEAB har lånat mark av oss för deras ledningsatbeten i vinter och vår. Som tack för det har vi fått en yta på ca 200 m2 hårdgjord. Det är där infarten till parkeringsåkern är.
Vi själva har städat av gräsytan mellan museet och Visbyvägen. Det enda som ligger kvar där är högen med originalräls från Slite-Roma Järnväg.
I verkstaden pågår arbeten med att färdigställa släpvagnen till vår motordressin.

Några bilder från trafikdagen den 26 juli

Idag var det en av sommarens varmaste dagar. Trots det många glada resenärer.
På grund av kärvande bromsar fick vi byta lokomotor från SJ Z4p 397 till 312.
Totalt hade vi 107 resenärer idag. Vi hoppas på fler till helgen när SMHI lovar regn!?

Spår efter järnvägen – del 2 landsbygden

När räls revs upp på Gotland, möjliggjorde det att man på landsbygden kunde ersätta grindar med färistar, vilket underlättade framkomligheten för fordon. Räls har även använts som staketstolpar, militära hinder mm. I det här inlägget visar vi några bilder från rälernas senare användning.
Det finns även uppgifter att gotländsk räls såldes till Indien för att bli belysningsstolpar där. Men den största delen av rälsen från Gotland efter 1960 såldes till järnverken.

Spår efter järnvägen – del 1 Visby

Om man tittar noga finns det ännu en del små spår efter järnvägen. Denna gång några bilder från Visby.
En av bilderna visar är signaturen “AB GJ” som ännu finns på Hamnplan 5/ Skeppets gavel vid Hamnplan.

Spårstumpen 1/2018

Vår medlemstidning SPÅRSTUMPEN som har ett nytt utseende, har i dagarna skickats ut till medlemmarna.
I den kan du läsa föreningens verksamhetsberättelse 2017, om vad som hände vid järnvägen på Gotland 1918, vad som hänt på GHJ under 2018 med mera.

En separat påminnelse i brevform är på väg till er medlemmar som ännu inte har erlagt årets medlemsavgift, eller som har missat att ange namn/adress.

För att bli medlem, klicka på länken: https://forening.gotlandstaget.se/2017/12/22/bli-medlem/

Som medlem stödjer du vår verksamhet, får inflytande, vår medlemstidning Spårstumpen med 4 nr/år, fria resor med alla tåg (utom Tomtetåget)

Mer om vår medlemstidning finns på: https://forening.gotlandstaget.se/sparstumpen/