Andra järnvägskartor från Visby


Kartorna är hämtade från Lantmäteriet samling av historiska kartor: https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/
De är fria att använda och dela. Det finns fantastiskt många andra gamla kartor från Gotland. t.ex. ägokartor före Laga skiftet. Kartorna gör sig bäst på en dator.

För att se kartorna i full/större skala, beroende på er webbläsare.
Firefox: Högerklicka och välj “Visa bild” . För att komma tillbaka till denna sida, använd webbläsarens “Back”-tangenten (uppe till vänster)
Safari & Chrome: Högerklicka och välj “Visa/öppna i ny flik” eller “Visa/öppna i nytt fönster”. Stäng respektive flik/fönster efter att ni har tittat på bilderna


Karta över markområdet öster om lokstallet vid Visby station. Kyrkogårdsvägen är nuvarande Peter Hardings väg samt Lännaväg. Kartan upprättad 1900
Karta från 1906. Behov av utvidgning av Visby stationsområde.
Utredningskarta från 1907 angående utvidgning av Visby stationsområde.
Karta över utvidgningsområdet från 1908. Spåret söderifrån uppåt på bilden mot Visby hamn kom aldrig att byggas.
Kartan från 1908 i blåkopia

Länk till sidan med alla de gotländska järnvägsbolagens expropriationskartor:

Åter till startsidan