Naturnära jobb röjer vidare

De när nu klara från Roma fram till Eken. Det blev ett fantastiskt fint resultat som föreningen är så tacksamma för 🙂
Cenita och Stefan har denna vecka kört sly men vi behöver din hjälp på lördag 1 maj med att längs med banan lasta sly och gräs på kranvagnen för transport till Hesselby station. Banavdelningen har blåst bort alla fjolårslöv på Roma station och våra vägövergångar. Idag kom ett lass med bark som gåva från Gotlandsflis. Det ska användas till lekplatsen på Hesselby station.

Arbetslördag i Hesselby och det stora lyftet

Korgen till MÅJ XC 10 har förenats med ramverket. Väg- & Byggnadsgrus kranbil gjorde lyftet. Nu ser man vad det är på väg att bli av detta. Mer om projektet kan läsas på https://forening.gotlandstaget.se/maj-xc-10/
Vi lyfte samtidigt av vårt gamla omklädningsrum från kranvagnen och satte Dalhems hytt på en tralla och ställde in den i Vagnverkstaden. Det anlände grus till spårbyggen runt vändskivan. Slutligen lyftes gasblandaren till Venavagnen upp på vagnens tak.

Arbetslördag på Hesselby

I lördags påbörjade vi spårbygget från mittenspåret (spår 5) och från lokverkstaden (spår 6) i Vagnhall 1 mot vändskivan.
Mittenspåret innebär att åtkomst till smörjgropen kan ske från två håll, men först krävs en ny port, som vi ännu inte har finansiering för.
Spår 6 innebär en snäv kurvradie, som gör att vi måste prova vilka fordon som kan använda spåret.
Men det möjliggör också att en lok dras ut utanför lokverkstaden för att arbete kan ske utomhus eller att ett annat lok kan köras in i lokverkstaden.
Foton: Christer Norrby som även hade med sig grävmaskinen 🙂