SJ Gp 310033

Vagnen byggdes vid Kalmar Verkstad 1950. Den tillhörde SJ 37:e driftsektion (Gotland) till 1959. Därefter hörde vagnen till SJ 39:e driftsektion (Roslagsbanan). 1972 övertogs vagnen av SL Roslagsbanan och kallades sedan RB Gp 42.
1996 hämtades vagnen “hem” till Gotland av föreningen Gotlandståget efter att ha inköpts för 500:- Transporten kostade mycket mer…
Sedan den kom tillbaka till Gotland har den använts som snickarverkstad. Vagnen har främst av våra anställda under 2002 och 2003 återställts till ursprungsskicket.

080814a
Foto den 14 augusti 2009

670521 Gp 310033 på Stockholm Östra
 

Åter till vagnssidan

Åter till startsidan