SJ Z4p 320

Lokomotorn byggdes 1952 av Kalmar Verkstad AB och levererades till SJ för trafik på de småländska smalspårsbanorna. 1954 byggdes lokomotorn om för multipeldrift. I slutet av september 1954 kom lokomotorn till Gotland där den användes bl.a i  bettågen tillsammans med SJ Z4p 323. I januari 1957 överflyttades lokomotorn till Växjö. 1969 spårades lokomotorn om till 1067 mm spårvidd. Till 1981 gick lokomotorn i trafik främst på linjen Karlshamn-Ryd. Till Hesselby kom lokomotorn i mars 1982 som en deposition från Järnvägsmuseum. 1998 renoverades och spårades lokomotorn åter om till 891 mm spårvidd.


SJ Z4p 320 vid Tomtetåget 2011. 2 jan.

 ter

Åter till vagnssidan

Åter till startsidan