SCA 16 – Cementa

Vårt tidigare trafikånglok. Föreningen Gotlandståget fick 1981 loket som gåva av Cementa. Vi har använt loket i sommartrafiken och vid Tomtetågen sedan 1992. Det är avställt pga dåliga tuber sedan 2008. Ångloket har tidigare trafikerat industribanan i Limhamn, Skåne.


Cementa nyligen anlänt från Skåne 1981. Foto: Björn Roos
 
Ångloket vid Ekens hpl med GJ CD43 och GJ Co8.
 
Ångloket den 2 maj 2003 (Klickbar för större format i nytt fönster)

Cementa den 20 juli 2005

Åter till vagnssidan

Åter till startsidan