GJ Co 8

Vagnen byggdes vid Gotlands Järnvägars egen verkstad 1935. Underredet stammar från en annan vagn med samma nummer som 1918 brann upp i Havdhem. Vid SJ:s övertagande av de gotländska järnvägarna, den 1 juli 1947 tilldelades vagnen beteckningen SJ Cop 751. Ursprungligen var vagnen försedd med träbänkar inuti. 1950 moderniserades vagnen då de nuvarande stålrörssofforna monterades. Efter 1948 användes den sparsamt i trafiken och sista ordinarie tjänstgöring torde ha varit våren 1957. Under rivningen av järnvägen användes vagnen som bromsvagn i tågen ned till Visby hamn. Sannolikt pga att bromsarna uppskattade att sitta i soffor och inte på träbänkar som i de andra kvarvarande personvagnarna.

Vagnen blev efter nedläggningen uppställd 1963 i museitågsättet vid Romaklosters station. Vagnen förföll och vandaliserades så småningom. 1972 övertog Föreningen Gotlandståget vagnen och transporterade den till Hesselby. Vagnen har totalrenoverats i omgångar sedan dess. Alltsedan 1975 har vagnen varit i trafik vid museijärnvägen.

Tekniska data: Beteckning: GJ Co 8; 1935: GJ Co 8, 1948: SJ Cop 751, 1956: SJ Bop 751. Tillverkningsår: 1935. Tillverkare: Gotlands Järnvägs AB:s verkstad, Visby. Längd: 16,80 m. Vikt: 18,2 ton. Antal sittplatser: 68 st


GJ Co8 den 20 juli 2005
 

SJ Bop 751 vid Visby station. Foto: Från SJK

SJ Bop 751. Foto: Olof Sjöholm vid Visby station 1957

Foto från Hesselby den 18 nov 1972. Vagnen har just flyttats från Roma.

Foto från Hesselby den 5 juli 1992. Foto: W Stenqvist.

Foto från Hesselby på Museijärnvägens dag den 31 aug. 2008.

Foto från Eken den 12 juli 2007.

Foto den 31 aug. 2008.

Foto från Hesselby på Museijärnvägens dag den 30 aug. 2009.

GJ Co8 på utflykt till Verkebäck i Småland den 25 maj 2006.

GJ Co8 lämnade Gotland för första gången för att delta i Järnvägens 150-årsjubileum. 891-banorna samlades i Västervik. Foto: 23 maj.

 Åter till vagnssidan

Åter till startsidan