GJ CD 43 & C 44

Gotlands Järnvägs AB (GJ) CD 43 och C 44 levererades år 1898.

Tillverkare var Fole mekaniska verkstad i Visby, ett företag som i början av seklet expanderade kraftigt och blev en veritabel gotländsk storindustri, med export av järnvägsvagnar till fastlandet som specialitet. 1909 gick företaget i konkurs. Vagnarna var från början rena tredjeklassvagnar, men både blev ombyggda med tiden. C 43, blev 1910 uppgraderad till kombinerad andra- och tredjeklassvagn, för att mot slutet av 1920-talet förvandlas till post- och resgodsvagn. 1948 togs vagnen ur trafik och tjänstgjorde sedan en bit in på 1950-talet som
bangårdsvagn i Visby. Underredena skrotades 1952 och korgarna såldes till  privatpersoner som sommarstugor. Föreningen erhöll vagnskorgen till GJ CD 43 som gåva redan 1972.

1978 inleddes renoveringsarbetet av GJ CD 43, som pågick i hela 20 år, men så är också det allra mesta i vagnen utbytt. Renoveringen bekostades till stor del av föreningen “Poste Gutensis”. Underredet är egentligen en godsvagn från Byvalla – Långshyttans Järnväg med littera NN och nummer 203, vilken blivit förlängd på flera ställen. Sommaren 1998 togs vagnen i trafik vid museijärnvägen.

Tekniska data: Beteckning: GJ CD 43; 1898: GJ C 43, 1910: GJ BC 43, 1927: GJ DF 43. Tillverkningsår: 1898. Tillverkare: Fole mekaniska verkstads AB; Visby. Längd: 8,4 m. Vikt: 6,9 ton. Antal sittplatser GJ CD 43: 12,

GJ C 44  har renoverats från 2005 till ett 1910-talsskick. Till museijärnvägens dag den 28 aug. 2011 var det dags för invigning. Det är en tredjeklassvagn med träbänkar, med en liten damkupé och en större salong.
Tekniska data: Beteckning: GJ C 44, GJ D 44, SJ Bgv 820. Tillverkningsår: 1898. Tillverkare: Fole mekaniska verkstads AB; Visby. Längd: 8,4 m. Vikt: 6,9 ton. Antal sittplatser GJ C 44: 22.Historiska bilder på GJ DF 43 och GJ D 44


GJ CD 43Foto: Anders Svensson

GJ CD 43 vid Ekens hållplats.
 

19 maj 2011. GJ CD 43 med “nytt” bromsat underrede.

GJ 43 & 44


GJ CD 43. Motiv från 3:e klass avdelningen

GJ CD 43. Motiv från postkupén med sorteringsfacken.

3 juli 2008: Fd: SJ NNsp 320552, KBJ NN2 1582 Kalmar 1914. Denna vagn skall bli nytt underrede till GJ CD 43. 
 

11 feb. 2009: Ukka kontrollerar funktionen på bromskolven. Underredet har sedan kapats och kortats.

15 sept. 2009: Underredet till GJ CD 43 samt stommarna till bänkarna för GJ C 44

28 okt. 2009: I verkstaden höll målning samt montering av skruvbroms på att ske. GJ CD 43

25 nov. 2009: Underredet till GJ CD 43 är nu klart så långt vi kan innan korgen kan lyftas på.

14 okt. 2010: Hasse Wistrands kranbil lyfte GJ CD 43 från sitt gamla underrede till det nya.

14 okt. 2010: De två Fole-vagnarna ihopkopplade med SJ Z4p 320! Foto: Anders Svensson

5 nov. 2010: GJ CD 43 med plattformar under arbete

11 feb. 2011: De nya plattformsändarna och de nytillverkade trappkonsolerna har fått trappsteg monterade.

3 mars 2011. GJ CD 43 innertaket i passageraravdelningen är nu vitmålat

3 mars 2011: GJ CD 43 är nu färdigrenoverad och inställd i Vagnhall 1. Observera skruvbromsen!

1 juni 2011: GJ CD 43 ibruktagandebesiktigas. Första provturen vid Eken. Foto: Anders Svensson

1/5 2004: Arbetshelg på Hesselby – Renoveringen av GJ C 44 påbörjades


19/5 2005: Borttagning av pappspikar på taket till GJ C 44


21/1 2006: Färgborttagning i GJ C 44


20/1 2007: GJ C 44


10/3- 28/10 2009: GJ C 44


16/1- 15/5 2010: GJ C 44 renoveringen gick framåt


29/5- 18/9 2010: Målning & lister


14- 16/10 2010: GJ C 44 lyftes upp och på GC CD 43 tidigare underrede


3/3- 10/4 2011: I verkstaden & bänkarna målades

12/5 2011: GJ C 44


27/5- 3/7 2011: GJ C 44 utvändigt


1- 18/6 2011: GJ C 44 invändigt


1- 16 aug. 2011: Märkning & gardiner


24 aug. 2011: Ut ur vagnhallen


26 aug. 2011: Provkörning

Åter till vagnssidan

Åter till startsidan