VÅRA LOK OCH VAGNAR  
 
Bevarandeplan för Föreningens vagnar

 Vår bevarandeplan är i pdf-format (2,1 MB) Ursprunget till planen gjordes redan 2003 men är gällande från 2007. Nuvarande utgåva har reviderats i jan 2010, och den har status som ett styrande dokument för verksamheten. I planen finns en sammanställning av vad vi tänker oss när det gäller bevarande, kort kring fordon i vår ägo, vilka olika tågsätt vi avser att sätta samman samt en prioriteringsordning för fordon på kortare sikt.
 
Bevarandeplan för vagnar

De lok och vagnar som är blåmarkerade kan ni se bilder på, klicka på respektive länk!

Ånglok
Märkning     Namn/ Annan märkn.    Tillv/år   Förvärvat   I trafik år  Amn
GJ 3 Gotland,  SJ K2p 3063 N&H 1878  1992 (dep)  -
KlRJ 1   Klintehamn, SJ K4p 3067  KHN 1897   1997 (2011)  -
SlRJ 3  Dalhem,  SJ N5p 3073   H&S 1920 1972   1978-1992
2008
SCA 16 Cementa             -     O&K 1908 1981 1993 Avställd tubskador
SJ Z4p 312    GHJ Z4p 1  KVAB 1952 1972  1972 Avställd
SJ Z4p 320  SJ Z4t 320, GHJ Z4p 2    KVAB 1952 1982 (2011) 1998  
SJ Z4p 397  SJ Z4tu 397  KVAB 1956 1986 1986
Motorvagnar
MÅJ XC 10 MÅJ AC 10  Arlöv 1910 2014 - korg
Person- post och resgodsvagnar
GJ Co4 GJ BCo 4, SJ Cop 748  Fole 1905 2004   -  korg
GJ Co 5  SJ Cop 749 Fole 1905 1980  - korg
GJ Co 8   SJ Cop 751 GJV 1935 1972  1972
GJ AC 23 GJ BC 23 Landskrona 1878  2014  - Underredet f n under GJ C 42
GJ C 42  GJ CD 42, GJ D 42 Landskrona 1878  1977 1978  Underrede fr. GJ AC 23
GJ CD 43    GJ DF 43, SJ Bgv 819  Fole 1899 1972  1998   Underr. från SJ NNsp 320552
GJ C 44   GJ D 44, SJ Bgv 820  Fole 1899 1985  2011 Underrede fr. BLJ NN 203
GJ C 46  GJ N 46, GJ NC 46  GB 1878  1972  -   korg
KlRJ BC 301   Atlas 1898 2016  -   korg
SJ Cp 407  NBJ C 70, NVHJ C3 63 Södert 1903 1977  -   
SJ Bop 876 SRJ Co 64, RB BP 876 Fole 1908 1991 1992
SJ Bop 887 SRJ Co 75, RB BP 887 Bautzen 1920 1990  -
GJ F 206 SJ Fp 97  Landskrona 1896 1996   -    korg
GJ F 213  SJ Fp 99  Fole 1902  1985  -  korg
KlRJ F 307  SJ Fp 101  KlRJV 1945 1977   2013
SlRJ F 500 SJ Fp 102 Underr fr. VVJ Ångvagn B SlRJV 1943 2007  - korg
SlRJ F 7 SlRJ G 554, SJ Gsp 300342 WUMAG 1920  1972 2000
Godsvagnar
GJ G 103 GJ G 203, SJ Gmp 300278 Landskrona 1878 1985  -   korg  
GJ G 104  GJ G 204, SJ Gmp 300279 Landskrona 1878 1985  -    korg
GJ G 202  GJ G 213, SJ Gmp 300309 Otter 1899  1992   -   korg  
GJ H 215  SJ Gmp 300297 Fole 1907  1993   -  korg  
GJ G 228 SJ Gmhp 300321 Lj 1911 2007  - korg
GJ G 230 SJ Gmhp 300323  Lj 1911 1977  -   korg  
GJ G 239 SJ Gmhp 300331 WMV 1913 2010  - korg
GJ G 244   SJ Gmp 300303 WMV 1913 1993  -   korg
GJ H 245 SJ Gmp 300300 WMV 1913 1991  -   korg
GJ H 247 SJ Gmhp 300301 Lj 1911 2011  -   korg
GJ I 812 RHJ I 812, SSA I 812  Fole 1894 1972 2007
GJ N 47 SJ Nmp 321676 GB 1879 1972  1987
KlRJ G 308 1897 KBJ F 1321, 1923 SGJ F 406, 1927 KlRJ F 308,
1933 KlRJ G 308, SJ Gmp 300307
Landskrona 1897 2014 korg
KlRJ G 309 SJ Gmp 300296 ASJL 1928 1972  1992 korg
KlRJ G 310 KlRJ N 310, SJ Gmp 300292 Fole 1897 2012 korg
KlRJ G 316 KlRJ N 316, I 316, SJ Gmp 300294 Fole 1897  2007  - korg omb I 1923, G 1935, slop 1960
KlRJ G 317 KlRJ N 317, I 317, SJ Gmp 300295 Fole 1897  2009  - korg omb I 1921, G 1935, slop 1960
KlRJ I 340 SJ Imp 312429 Fole 1897  1972  1994  
LSSJ P
RHJ 813 RHJ I 813, SSA I 813 Fole 1894  1972  -  
RHJ I 815 SSA I 815 Otter 1894  1972  -  
RSAB I 01 SSA I 01  Otter 1894 1972   -  
SGJ P 430 KlRJ P 368, SJ Pmp 321351 Atlas 1883 1972  1994  
SlRJ N 531  SlRJ G 555, SJ Gmp 300286 Fole 1900   1998   - ramverk
SlRJ G 546 LSSJ Nu 31, SlRJ N 546, SJ Gmp 300275  ? 2007  - korg
SlRJ G 561 SlRJ N 10, SlRJ N 540, SJ Gmp 300289 Fole 1900 2009  - korg
SSA I 07  RSAB I 07  Otter 1894 1972 1994  
SSA I 806  RHJ I 806   Otter 1900 1972 1997
SSA Q 022 SJ Isp 022  SSA 1936 1972  1992  cisternvagn
SJ Gsp 300411 HLJ G 550, LJ, Gsk 573 SLJ G 45 KVAB 1915  1992  1997
SJ Gp 310033 SLJ G 42 KVAB 1950 1996 2003  
SJ NNrp 323282 VB NN2 495 ASJL 1916 2008  -
SJ NNrp 323777 VB NN2 491 ASJL 1916 2008  -
SJ NNsp 320576 AGJ 143, KTJ NN2 1771 Dolberg 1919 2008  - Banavdelningen
SJ NNsp 320996 ROJ NN 148 Görlitz 1920 2008  -
SJ NNsp 320998 ROJ NN 150 Görlitz 1920 2008  -
SJ Orp 323893 NÖJ NN 960 ASJL 1916 2008  -
SJ Osp 322416 VGJ Os 1808   VM 1911 1982  -  
SJ Osp 322426 VGJ Os 1818 VM 1911 1982   -  
SJ Osp 323946 VSBJ NN 40, MÖJ NN 340 Landskr 1913 2007  -
BLJ N 210 Klosterverken AB 1906 1981  -
NKlJ Op 2021   -  IC 1969   1990  1990
GFK Q  Bläse kalkbrott Bläse 1895  1972  -   Fd. tippvagn
Tjänstefordon
MDR127p 3422  - Eksjö 1958 2006 2008 - motordressin
GHJ Qo1p 970 SJ Q37p 350174  COF 1953  1988 1988 överföringsvagn
GHJ Qo2p 971  SJ Q37p 350242 COF 1954 1988  1988 överföringsvagn
GHJ QSMp 972   - 1992 2006 stoppmaskin
GHJ QSkp 973  - 2007 2008 spikmaskin
GHJ SBp 974 Banverket, Infranord 2011  - slipersbytare
GHJ SPp 975 Banverket, Infranord 2011 2011 spikmaskin
GHJ Qo3p COF 195x 2011 2011 grusvagn lån från ULJ
SJ Psp 321306 ÖJ P 399, I D 39 drs Tjv 617565, RB 15 KVAB 1943  2005  -   grusvagn
SJ Psp 321331 ÖJ P 487, I D 39 drs Tjv 617574, RB 20 KVAB 1943  2005  - grusvagn
SJ Tjv 812 SJ NNsp 322221, HSJ NN 256 ASJ 1916/ 1956 2007  - spårrensare
Övriga fordon
KlRJ  Berg ca 1935? 1975  1989   motordressin
SJ Bussläp I 598, U 4078 Hägglunds 1967 2010
SJ Buss Vy 0253, COJ 741 Volvo/ 1964 198? SJ Buss
Spårvidd 600 mm 
Ahr N  - ? 1982  -
Ahr N  - ? 1982  -
GFK Q  - O & K 1977  -
Förkortningar:

Ahr =  Norrbottens Järnverk AB kalkbrott i Ahr
ASJL =
AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Linköping
Bautzen = Waggon- und Maschinenbau AG, Bautzen

Berg = Berg & Co mek. verkstads AB, Lindesberg

BLJ = Byvalla – Långshyttans Järnväg
Bläse = AB Karta & Oaxens kalkbruk, Bläse

COF = Christian Olsson i Falkenberg AB, Falkenberg (senare IC)
Eksjö= Eksjöverken
FKV = AB Furillens Kalkverk
Fole = Fole Mek. Verkstad Visby

GB = Graham Brothers Mek.
Verkstad, Visby
GFK = AB Gotlands Förenade Kalkbrott
GJ = Gotlands Järnväg
GJV = Gotlands Järnvägs Mek. Verkstad

H & S = Henschel & Sohn, Kassel

KHN = Kristinehamns Mek. Verkstad
Kloster = Klosterverken
KlRJ = Klintehamn – Roma Järnväg
KlRJV = Klintehamn – Roma Järnvägs Mek. Verkstad
KVAB = Kalmar Verkstad
Landskrona. = Landskrona Gjuteri och Mek. Verkstad
Lj = Ljunggrens verkstads AB, Kristianstad

N & H = Nydqvist & Holm (NOHAB)
NKlJ = Nordmark – Klarälvens Järnväg

NÖJ = Norra Östergötlands Järnväg
O & K = Orenstein & Koppel, Berlin

Otter = P A Otter & Co. Mek.
Verkstad, Visby
RHJ = Ronehamn – Hemse Järnväg
ROJ = Ruda – Oskarshamns Järnväg
RSAB = Roma Sockerbruks AB
SCA = Skånska Cement AB, Limhamn
SGJ = Sydvästra Gotlands Järnväg
SLJ = Storstockholms Lokaltrafiks Järnvägar (f.d. Roslagsbanan RB, senare SL Tåg AB)
SlRJ = Slite – Roma Järnväg
SRJ = Stockholm – Roslagens Järnväg
SSA = Svenska Sockeraktiebolaget
Södert. = AB Södertelge Verkstäder
VB: Vikbolandsbanan
VGJ = Västergötland – Göteborgs Järnväg
VM = Vagn och Maskinfabriken, Falun

WMV = Wisby Mek.
Verkstad (f.d. Otter)
WUMAG = Waggon- und Maschinenbau AG, Görlitz
 

 Listan är sammanställd av Anders Svensson/Daniel Åhlén

 

 

 

Åter till sidan om vår järnvägsmiljö

Åter till startsidan