SlRJ F 500
 


Föreningen har i gåva fått den täckta resgodsvagn med konduktörskupé som SlRJ lät bygga på sin egen verkstad 1943. Underredet härrörde från VVJs ångvagn B från 1912,  
Se längst ned på sidan under VVJ: http://forening.gotlandstaget.se/historia/ovrlok.htm

Vagnen hämtades hem från Gammelgarn i början av januari 2008. Den har plaerats vid Vagnhall 3. Förutom att en del av taket har skadats av röta och helt måste ersättas, så är vagnen nära i det skick den var på 50-talet. Merparten av vare sig golvet eller väggarnas virke behöver inte bytas. Däremot behöver nya skjutdörrar tillverkas och allt till underredet. Bland annat behöver underredet förlängas för plattformen i vagnens ena ände. All sommarstugepanel togs bort på arbetslördagen den 19 januari.

Hösten 2008 påbörjades renoveringen av vagnen. Snickaren Kent Klasén hjälper oss att reparera taket till SlRJ F 500. Hälften av takstolarna samt råsponten i taket måste bytas ut.


 Som VVJ ångvagn B. Foto från Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum
 

SJ Fp 102, f d SlRJ F 500 i Visby hamn 1956. Foto Olof Sjöholm, Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum


9 jan. Vid vagnhall 3 innan borttagningen av panelen påbörjades

 Panelen bröts loss den 19 jan. 2008

Vagnens ena långsida efter avklarat arbete

Vagnens andra långsida. Både SJ- och SlRJ-märkningen syntes väl

 Vagnen invändigt efter att asfaboard och sommarstugemöbler hade tagits bort
 

 
  15 nov. 2008. SlRJ F 500 på spår 6. Det gamla taket revs bort den 14 nov.
 
 15 nov. 2008

 

 

Åter till vagnssidan

Åter till startsidan