SJ Bop 876
 

Statens Järnvägar (SJ) Bop 876 är en andraklass personvagn, som levererades redan år 1908. Tillverkare var Fole mekaniska
verkstad i Visby, ett företag som i början av seklet expanderade kraftigt och blev en veritabel gotländsk storindustri, med export av järnvägsvagnar till fastlandet som specialitet. 1909 gick företaget i konkurs.
Ursprunglig ägare till vagnen var Stockholm - Roslagens Järnvägar (SRJ), som kallade vagnen Co 64, d.v.s. den var en ren tredjeklassvagn. Co 64 var en i en serie om sju vagnar (Co 59 - 65) som levererades samtidigt till SRJ. Vid SJ:s övertagande av SRJ 1959 döptes vagnen om till SJ Bop 876, d.v.s. den beteckning vagnen har på museijärnvägen. 1972 tog landstinget i Stockholms län över trafiken på Roslagsbanan och här gick RB/SLJ BP 876, som vagnen nu hette i daglig trafik fram till 1991, då föreningen inköpte den. På museijärnvägen har vagnen varit i trafik sedan 1992.
Vagnen renoverades utvändigt 2000 till nuvarande SJ utseende. Vagnen representerar på GHJ 50- och 60-talets SJ personvagnar. Under 2008 har sätena klätts om samt gardiner satts upp i vagnen.
Text: Martin Ragnar
 
Tekniska data
Beteckning: SJ Bop 876; 1908: SRJ Co 64, 1956: SRJ Bo 64, 1959: SJ Bop 876, 1970:  SJ BP 876, 1972: RB BP 876, 1980: SLJ BP 876
Tillverkningsår: 1908. Tillverkare: Fole mekaniska verkstads AB, Visby
Längd: 15,7 m. Vikt: 18,9 ton, Antal sittplatser: 64
 

SJ Bop 876 på väg in mot Vagnhall 1 vid Museijärnvägens dag den 31 aug 2008.
 
 Vagnen invändigt med ny klädsel och gardiner den 31 aug. 2008.

          
 

 

Åter till vagnssidan

Åter till startsidan