GJ CD 43  
 

Gotlands Järnvägs AB (GJ) CD 43 levererades tillsammans med sin systervagn C 44 levererades år 1898.
Tillverkare var Fole mekaniska verkstad i Visby, ett företag som i början av seklet expanderade kraftigt och blev en veritabel gotländsk storindustri, med export av järnvägsvagnar till fastlandet som specialitet. 1909 gick företaget i konkurs. Vagnarna var från början rena tredjeklassvagnar, men både blev ombyggda med tiden. C 43, blev 1910 uppgraderad till kombinerad andra- och tredjeklassvagn, för att mot slutet av 1920-talet förvandlas till post- och resgodsvagn. 1948 togs vagnen ur trafik och tjänstgjorde sedan en bit in på 1950-talet som bangårdsvagn i Visby. Underredet skrotades 1952 och korgarna såldes till  privatpersoner som sommarstugor. CD 43 hamnade som vagnskorg i Levide. Postfacken blev kvar då de användes som reden för höns!
Föreningen erhöll vagnskorgen till GJ CD 43 som gåva redan 1972.
1978 inleddes renoveringsarbetet, som pågick i hela 20 år, men så är också det allra mesta i vagnen utbytt. Renoveringen bekostades till stor del av föreningen "Poste Gutensis". Underredet är egentligen en godsvagn från Byvalla - Långshyttans Järnväg med littera NN och nummer 203, vilken blivit förlängd på flera ställen. Sommaren 1998 togs vagnen i trafik vid museijärnvägen.
 
Tekniska data
Beteckning: GJ CD 43; 1898: GJ C 43, 1910: GJ BC 43, 1927: GJ DF 43
Tillverkningsår: 1898. Tillverkare: Fole mekaniska verkstads AB; Visby
Längd: 8,4 m. Vikt: 6,9 ton. Antal sittplatser GJ CD 43: 12, G C 44: 22.
 
31 aug. 2008. GJ CD 43 .
  
 

 


GJ 43 som bangårdsvagn SJ Bgv 819 i Visby 1952. Foto: Lennart Welander 
 
   
 
 43:an hämtas 1972 till Dalhem efter 20 år som sommarstuga. Foto av Ulf Ronander.


GJ CD 43 vid Ekens hållplats. 
 
 
19 maj 2011. GJ CD 43 med "nytt" bromsat underrede.
 

Motiv från 3:e klass avdelningen
 

  Motiv från postkupén med sorteringsfacken.

3 juli 2008: Fd: SJ NNsp 320552, KBJ NN2 1582 Kalmar 1914. Denna vagn skall bli nytt underrede till GJ CD 43.
 
 
11 feb. 2009: Ukka kontrollerar funktionen på bromskolven. Underredet har sedan kapats och kortats.
 

15 sept. 2009: Underredet till GJ CD 43 samt stommarna till bänkarna för GJ C 44
 

28 okt. 2009: I verkstaden höll målning samt montering av skruvbroms på att ske. GJ CD 43
 

25 nov. 2009: Underredet till GJ CD 43 är nu klart så långt vi kan innan korgen kan lyftas på.
 

14 okt. 2010: Hasse Wistrands kranbil lyfte GJ CD 43 från sitt gamla underrede till det nya.
 

14 okt. 2010: De två Fole-vagnarna ihopkopplade med SJ Z4p 320! Foto: Anders Svensson
 

5 nov. 2010:
GJ CD 43 med plattformar under arbete
 

11 feb. 2011: De nya plattformsändarna och de nytillverkade trappkonsolerna har fått trappsteg monterade.
 

3 mars 2011. GJ CD 43 innertaket i passageraravdelningen är nu vitmålat
 

3 mars 2011: GJ CD 43 är nu färdigrenoverad och inställd i Vagnhall 1. Observera skruvbromsen!

1 juni 2011: GJ CD 43 ibruktagandebesiktigas. Första provturen vid Eken. Foto: Anders Svensson

 

 

Åter till vagnssidan

Åter till startsidan