KlRJ G 316 & 317

Vagnarna levererades som N-vagnar av Fole Mekaniska Verkstad i Visby 1897. De gick sedan i banbyggnadstågen vild KlRJ:s byggnad. Därefter gick de i tjänst som N-vagnar tills de ombyggdes till betvagnar litt I. Senare ombyggdes de till G-vagnar. Vid SJ:s övertagande fick de SJ litt Gmp med nummer 300294 och 300295. Vid nedläggningen såldes korgarna som uthus, 316 hamnade på sågverksområdet i Klintehamn medan 317 ställdes upp som vedbod i Vallviken. 2007 respektive 2009 överläts korgarna till Föreningen Gotlandståget. 316 är i ett relativt komplett skick som korg och ska behållas som G-vagn medan 317 troligen återställs till littera N

Ritning för den identiska vagnen SlRJ N1 (KlRJ N 316/ N 317 såg likadana ut)

KlRJ G 317 vid Vagnhall 3 2009. Foto: Anders Svensson


KlRJ G 316. Foto: Anders Svensson på Gotlandsflis område i Klintehamn

Åter till vagnssidan

Åter till startsidan