SlRJ F 500

Föreningen har i gåva fått den täckta resgodsvagn med konduktörskupé som SlRJ lät bygga på sin egen verkstad 1943. Underredet härrörde från VVJs ångvagn B från 1912,  Se längst ned på sidan under VVJ: https://forening.gotlandstaget.se/historia/ovrlok.htm

Vagnen hämtades hem från Gammelgarn i början av januari 2008. Den har placerats vid Vagnhall 2. Förutom att en del av taket har skadats av röta och helt måste ersättas, så är vagnen nära i det skick den var på 50-talet. Merparten av vare sig golvet eller väggarnas virke behöver inte bytas. Däremot behöver nya skjutdörrar tillverkas och allt till underredet. Bland annat behöver underredet förlängas för plattformen i vagnens ena ände. All sommarstugepanel togs bort på arbetslördagen den 19 januari 2008.

Hösten 2008 påbörjades renoveringen av vagnen. Snickaren Kent Klasén hjälpte oss att reparera taket till SlRJ F 500. Hälften av takstolarna samt råsponten i taket byttes ut.

Som VVJ ångvagn B. Foto från Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum

SJ Fp 102, f d SlRJ F 500 i Visby hamn 1956. Foto Olof Sjöholm, Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum

080109c
9 jan. 2008. Vid vagnhall 3 innan borttagningen av panelen påbörjades

080119d
Panelen bröts loss den 19 jan. 2008

080119e
19 jan. 2008. Vagnens andra långsida. Både SJ- och SlRJ-märkningen syntes väl

080119b
19 jan. 2008. Vagnen invändigt efter att asfaboard och sommarstugemöbler hade tagits bort

080109b
SJ-märkning och tillverkningsskylten – Waggonfabriken Arlöf som ångvagn
080109a

081114a
14 nov. 2008. Innertaket hade rivits bort och ännu återstod det att ta bort sentida invändig väggbeklädniad

081115a
15 nov. 2008. SlRJ F 500 på spår 6. Det gamla taket revs bort den 14 nov.


Åter till vagnssidan

Åter till startsidan