SJ Z4p 397

SJ Z4p 397 byggdes av Kalmar Verkstad AB 1956 och levererades i april 1956 direkt till den 37:e driftsektionen (Gotland).Även efter nedläggningen av de gotländska järnvägarna den 30 september 1960 fick lokomotorn göra tjänst som dragare i “Griståget”. (Andelsslakteriets tåg mellan slakteriet och hamnen) Denna verksamhet pågick till 1962. Därefter drog lokomotorn rivningstågen och var den lokomotor som sist transporterades från Gotland i oktober 1963.

Efter tjänstgöring på Roslagsbanan, i Köping (1093 mm, SJ Z4tu 397) och sedan till Västervik och Växjö så återvände loket till Gotland i December 1986. Senaste revision genomfördes i Visby 1959. Totalvikt 14 ton. Sth: 40 km/t


SJ Z4p 397 inhyrd av Gotlands Andelsslakteriförening u.p.a.
Visby växlar matvaruvagnar i Visby hamn, nov 1961. Foto Sven Karlsson.


SJ Z4p 397 vid Pallisaderna. Foto Kjell Larsson.

Film-bilder från 1963 i oktober när SJ Z4p 397 som sista lok skeppas från Gotland med Gotlandsbolagets m/s Gute. Även vädret sörjde… Foton från Föreningen Gotlandstågets arkiv.

SJ Z4p 397 den 14 augusti 2009 vid verkstadsspåret, Hesselby station

Notera, den sista revisionen utfördes 1959 i Visby!

SJ Z4p 397 den 26 aug. 2012

SJ Z4p 397 vid museijärnvägens dag den 31 aug. 2008.
ter

Åter till vagnssidan

Åter till startsidan