SlRJ F 7

Vagnen var en av två som år 1920 levererades från tillverkaren WUMAG i Görlitz i sydöstra Tyskland. En starkt bidragande orsak till beställningen var det faktum att det av SlRJ beställda ångloket nr. 3 ”Dalhem” till följd av den tyska Riksmarkens fall, blev avsevärt billigare än beräknat, varvid handpenningen för loket inte bara räckte till loket utan även till de två vagnarna. År 1943 togs konduktörskupén i vagnen bort och den byggdes om till en ren täckt godsvagn och tilldelades härvid littera G. Som en av mycket få täckta godsvagnar på Gotland tilldelades denna vagn littera Gsp (vanligast var Gmp), då vagnens bärighet var mycket god. Som SJ Gsp 300342 gick vagnen i trafik till 1960, om än i begränsad omfattning efter 1957.

Efter nedläggningen ställdes vagnen upp i museitågsättet vid Romaklosters station varifrån GHJ hämtade den 1972. Alltsedan 1978 har vagnen varit i trafik vid museijärnvägen i form av SlRJ G 554, som vagnen hette mellan 1943 och 1948. År 1999–2001 renoverades vagnen och återställdes till originalskick varvid konduktörskupén återskapades.

Tekniska data: Beteckning: SlRJ F 7; 1920 SlRJ F 7, 1930: SlRJ F 554, 1943: SlRJ G 554, 1948: SJ Gsp 300342
Tillverkningsår: 1920 Tillverkare: Wagon und Maschinenbau AG (WUMAG), Görlitz, TYSKLAND, Längd: 8,4 m. Vikt: 7,01 ton, Lastar: 4,0 ton

SlRJ F7 som SJ Gsp 300342. Foto i Visby 20 juni 1958. Olof Sjöholm/SJK

SlRJ F7 vid Munkebos hpl den 12 juli 2007

SlRJ F7 vid Ekens hpl den 12 juli 2007

SlRJ F 7 efter renoveringen 2000

SlRJ F7 Konduktörskupén efter renoveringen 2000

Åter till vagnssidan

Åter till startsidan