ARBETSHELGEN VALBORG 2003
 


Under Valborgshelgen har Gotlandståget haft ett eminent besök av delar av ULJ:s trafikavdelning (Upsala-Lenna Jernväg). Under helgen har GHJ- och ULJ-are tillsammans arbetat i Hesselby men även hunnit med intressanta exkursioner längs med de nedlagda gotländska järnvägarna. Under arbetshelgen byttes ytterligare 10 slipers på vår bana, detta ett led i vår strävan att underhålla banan för god säkerhet.

En del av bilderna nedtill är klickbara för större storlek.


1 maj. Exkursion längs med banvallen mot Tule. På bilderna deltagarna vid Åkerkanten vid Munkebos.


Järnvägsbron invid Högbro i Halla på GJ:s järnväg.


På kvällen den 1 maj bjöd ULJ:arna på en god köttgryta i Tule hpl med en hel del järnvägsprat!


2 maj. Det längsta tåg på länge i Hesselby under växling på bangården. (Klickbar!)


2 maj. Växling i Hesselby. SJ Z4p 312 med bettåg. (Klickbar!)


Vår boggievagn GJ Co8 fick sitt underrede färdigmålat (svart)


Vår Gp-vagn SJ 310033 har under vintern helrenoverats.
Under arbetshelgen märktes den.
 (se våra lok och vagnar) (Bilden klickbar!)


Vår sockervagn flyttades från godsmagasinet till spår tre där den nu står tillsammans med KlRJ I 340, SGJ P 430 samt Gp-finkan.


Cementa: Ångdomen togs ned och slipades. Målning skedde av den och pannan.


Ulj-arna och Ante i samspråk när arbetsdagen närmade sig sitt slut.


På kvällen var det GHJ:arnas tur att bjuda på middag. 
Hesselbysalen är en mycket lämplig lokal för detta.
Lars Granström från ULJ visade tågbilder, bl.a från GHJ & ULJ.


3 maj. Efter förmiddagens kraftiga regn klarnade det upp och vårt trafiktågset kunde börja torka upp. (bilden klickbar!)


Vår vagnmästare Ante Svensson besiktade våra trafikvagnar utan anmärkningar.


Vårt renoverade godstågset på spår 3 framför Hesselby station.
(Bilden klickbar!)

Ett stort tack till ALLA som medverkade och deltog denna arbetshelg!

Preliminärt går nästa arbetshelg av stapeln den 20-21 september 2003.

Samtliga foton är tagna av Daniel Åhlén.

 

 

Åter till startsidan