Banarbetsveckan dag 2 – 18 april

Cirka 110 slipers bytta. Gruppen som drog skarvbult har nu hunnit stora delar av banan Tule – Roma kungsgård. Spårkorset till Roma kungsgårds södra växel lades tillbaka. Justering återstår. Cenita har jobbat vidare med kaféets panel. Vagnavdelningen har jobbat vidare med Venavagnens ramverk.