Banarbeten – 12 april

Banavdelningen var ute och monterade gastubshållare på skivsignalen vid Tule grusgrop samt gjorde en del spårarbeten.
Nästa vecka är det banarbetsveckan, 17- 21 april. Varmt välkommen att hugga i då! Se evenemang.