Banarbetsveckan dag 4 – 20 april

Inga sliprar bytta idag. Men utbytta sliprar har lyfts upp och lastats för återvinning och i en del fall återbruk. Sliprar har spikats och spårviddsökning har spikats in.
Övergångar och spår har rensats på löv och grus med lövblås. Fällda träd har sågars upp och tagits omhand. Renoveringen av Jernvägskaféet fortsatte.
I morgon lördag fortsätter banarbetsveckan. Välkomna!

Venavagnen dag 4 – 20 april

Bengt har monterat täckplåtar ovanför fönsterlisterna. Montering av bagagehyllekonsoller pågick också. Utvändigt har ramverket till stor del målats. Draginrättningen i A-änden har monterats och justerats och en spricka i buffertbalken har svetsats igen. Bilder från banarbetet kommer i ett senare inlägg. Idag har 17 aktiva och anställda närvarat. Strongt!

Banarbetsvecka dag 3 – 19 april

Cirka 230 slipers bytta totalt. Under eftermiddagen möttes de två bytarlagen vid km 6. Spårkorset vid Roma kungsgårds södra växel har justerats och spikats. Skarvbultsgänget har dragit alla lösa skarvbult mellan Eken och Roma kungsgård. Arbetena med Venavagnen och kaféet går vidare.