Banbesiktning och banunderhåll

Den 23 maj blev årets banbesiktning klar. Vi tre banbesiktare, Berni, Leif och Daniel har besiktat alla de 18 växlarna samt cirka åtta kilometer spår. Det är noggrant mätarbete i växlarna och längs med spåren används en mättralla. På linjen använder vi vår cykeldressin för att putta på. Inga allvarliga brister upptäcktes, men det finns ändå mycket underhåll att göra. Den 24 maj har alla övergångar byggda av trä samt alla växlar blåsts rena från löv.