Genomgång av SÄO och arbetslördag på Hesselby

De andra genomgången i vår av våra trafiksäkerhetsregler hölls av vår Trafikchef Staffan Beijer den 27 maj med tio aktiva. Det är viktigt att fräscha upp och pröva kompetensen inför sommaren. Efteråt tog vi fram ett par hjulaxlar 1 067 mm som legat bakom vagnhallen sedan lokomotorn SJ Z4p fick 891-axlar 1998. Den hade gått på banan Ryd-Karlshamn i Blekinge med spårvidden 1 067 mm tills den kom till Gotland 1982. Axlarna ska nu köras till Maskin- & marinteknik i Etelhem som ska hjälpa oss att pressa in hjulen till 891 mm. Axlarna ska sedan användas till lokomotorn SJ Z4p 397 som har slitna axlar.