Besiktning av våra två broar

Under fredagen besiktade Björn från Sweco våra broar över Roma kanal och Dalhemsån.
Vi besiktar själva broarna årligen men var sjätte år har vi en regel om att broarna ska besiktas av en professionell brobesiktare.
De åtgärder som vi behöver göra inte akuta men med grävmaskin behöver vi lyfta och placera om stenblocken på Roma kanalbrons nordvästra hörn. De är inte bärande men har flyttats pga erosion och behöver åtgärdas. På bron över Dalhensån behöver räckets infästning ses över.
I torsdags hade Stefan och Cenita röjt bort sly kring broarna. Allt sly körde vi igår till Hesselby.