OM FÖRENINGEN

 
KÖP EN SLIPER,
STÖD BANUTBYGGNADEN!

FÖRENINGSAKTIVITETER

KALENDER

KONTAKT GHJ/ STYRELSEN

JOURLISTA BOMANLÄGGNING

GÄSTBOKEN

BLI MEDLEM

STYRDOKUMENT
/ PROTOKOLL

GHJ-BUTIKEN

HISTORIKEN OM GHJ

TIDNINGEN SPÅRSTUMPEN

TULE STATION- UTHYRES

GHJ BILDER & VIDEOCLIPS

AKTUELLT OM FÖRENINGEN
 

ÅTER TILL STARTSIDAN:

 

 

 

 

 

 

 


FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET

Hesselby Jernvägsstation, Dalhem Hesselby 166, 622 56 Dalhem,  0498-380 43 dagtid  0498-509 90 kvällstid
Webbsida:
http://forening.gotlandstaget.se  | E-post: info@gotlandstaget.se |
|
Styrelsen: styrelsen@gotlandstaget.se Medlemsärenden: medlemsarenden@gotlandstaget.se  Vårt Bankgiro: 271-5043


Föreningens bildande - syfte

Trafik på de gotländska järnvägarna bedrevs 1878- 1960. De sista spåren revs upp 1964. Ett tågset ställdes upp i Romakloster. När det blev tal om att återlämna det till Järnvägsmuseum 1972 bildades Föreningen Gotlandståget.
Stationsområdet i Hesselby inköptes och restaurerades. Banan till Eken invigdes 1978. Sedan dess har föreningen varje sommar bedrivit persontrafik med ånglok. I över 30 vintrar har Tomtetåget avgått runt nyår.
Förutom trafik anordnar föreningen aktiviteter som, filmkvällar, arbetslördagar med mera.

Ett stort steg för Föreningens strävan att bygga ut järnvägen till Roma var när vi fick stöd av två EU-projektet, innebärande en projektering och sedan en utbyggnad av banan till Munkebos under 2006-2007. I det senare projektet ingick även byggandet av en ny vagnhall, järnvägsövergång över Karbyvägen samt återuppbyggnad av Tule station i Halla.
Under 2010-11 byggde vi 1300 meter järnväg på sträckan Stall Dalhem- Tule station - Kambshagtorp samt arbetade med framtagandet av en järnvägsplan för banbygget mot Roma.
I december 2011 fick vi beskedet vi väntat på att vår ansökan om EU-medel till utbyggnaden Kambshagtorp - Roma beviljades. Under våren 2012 skrevs ett avtal om köp av banvallarna över åkrarna vid Tomtevägen.
Från januari 2012 till december 2014 pågick projektet. Spårbygget pågår även under 2015.
Den 19 januari 2013 sammanbands våra två banor till en, som blev 3,5 km lång. I augusti 2014 öppnades sträckan Kambshagtorp- Roma kungsgårds station.
Den 14 maj invigdes sträckan Roma kungsgård- Roma station. Banan är nu 6,5 km.

GHJ har gått från att vara en av de kortaste banorna i Sverige till en "normal" museijärnväg vad gäller spårlängd. Kvalitén kommer vi aldrig att kompromissa med.

Föreningens främsta syfte är som i portalparagrafen i vår stadga: Skapa ett levande museum genom att driva och utveckla museijärnvägen Gotlands Hesselby Jernväg (GHJ)
Vi fortsätter att utvecka verksamheten!

Varmt välkommen som aktiv och/eller passiv medlem!

 
Föreningen Gotlandstågets styrelse efter årsmötet 2011