Tömning av Vagnverkstaden inför gjutning av betonggolv

Under september månad ska vi gjuta betonggolv i vår vagnverkstad, vilket innebär att vi nu måste ut med de fordon som stått i hallen. MÅJ XC 10, Yo1p samt GJ CD 43, C 42 och 44 flyttades över till Vagnhall 1. Det hela innebar en del manuell rullning av fordon kors och tvärs.