Brygghuset på Tule

Ett hål i taket på brygghuset vid Tule station upptäcktes nu i höst. Den här veckan har Cenita och Stefan bytt ut dåligt virke och lagt ny tjärpapp på. När de ändå var igång bytte de även väggpanel som tidigare hade köpts in för utbyte. Så fint blev det! Foto: Cenita