VÄNDSKIVEBYGGET 2006-2011
 


Vändskivan som har använts vid vändskivebygget på Hesselby station kommer från Sandbäckshult, norr om Kalmar. Vändskivan som är 12,5 meter lång, byggdes där 1918 vid lokstallet.
Vid Sandbäckshult lades persontrafiken ned 1968. 1978 hade linjen mot Mönsterås breddats till normalspår. 1979 fick Föreningen Gotlandståget överta vändskivan av AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen). Vändskivan i Sandbäckshult hade aldrig någon huggen stenkant utan kransen var där av betong. Den fraktades över till Hesselby där den blev liggande i ett par årtionden.

Under banutbyggnaden Etapp I fanns vändskivan med, men på grund av fördyringar vid bygget av vägövergången vid Eken, så blev den då bara blästrad och målad.
I projekt Järnvägsplan ingick dock bygget av en ny vändskivekrans i betong. Skanska tillverkade den och med hjälp av mobilkran kom den på plats mellan vagnhall 1 och 2.
I juni 2010 lyftes vändskivan ned på sin plats. Den 28 augusti vid Museijärnvägens dag invigdes vändskivan med ångloket SlRJ 3 "Dalhem", 34 ton belastade vändskivan utan besvär!
32 år efter att den kom till Hesselby!

Här följer arbetet med vändskivan i bilder:


1971. Sandbäckshult med vändskivan. Foto: Herbert Paalberg
 
 
 
1978. Vändskivan i Sandbäckshult. några år senare. Smalspåret till vänster håller på att breddas till normalspår.
Foto: Stefan Olsson
 

Juni 1979. Avlastning med kranbil vid GLC-magasinet i Hesselby. Foto: Thomas Björkdahl
 
 
Juni 1979.  Foto: Thomas Björkdahl. Ett spår med 600 mm vagnar i bakgrunden
  

Juni 1979.  Foto: Thomas Björkdahl
 
 
Juni 1979.  Foto: Thomas Björkdahl
 

15 juli 1979. Tog denna bild på vändskivan vid mitt andra besök i Hesselby.
Senare flyttades vändskivan till en plats i skogen bland räls och annat bakom Vagnhall 1     
 
 
8 sept. 2006: Inge från Hasses grävtjänst, lyfte med sin kranbil fram vändskivan. Vändskivan placerades sedan på NKlJ Op 2021
 

   14 sept. 2006.  Vändskivans hjul har monterats av och smörjts upp.
 

13 okt. 2006. Per Ekman Bläster blästrade färdigt vändskivan.
 

17 okt. 2006: påbörjades grundmålningen av vändskivan.
 
 
17 nov. 2006: Vändskivan färdigmålad.
 

15 juni 2007. Vändskivan lades på plats norr om Vagnhall 1 i väntan på att en krans skall byggas för den.
 
 
29 maj 2009: Vy från området för den kommande vändskivan. Den lilla högen i mitten markerar centrum av vändskivan.

Den 8 juni kördes all jord och lera bort från vändskivegropen. På morgonen den 9 juni, var det dags att börja lägga ned dränering och sedan planera underlaget för vändskivans gjutform. Det gick åt mycket grus. Tio lass (bil+släp) i olika stora fraktioner levererades under dagen. Dessutom har hela planen mellan vagnhallarna planerats ut.
Thomas Nilsson från Bara har kört grävmaskinen och grustransporterna utfördes av Ljugarns Schakt och transport.
 


5 juni 2009: Tomas grävmaskin grävde ned en pumpbrunn till vändskivan. Vy mot Vagnhall 1
 
   
9 juni 2009: All jord och lera hade grävs bort. Foto kl. 0745
 

9 juni 2009: Vår grävmaskinist Thomas Nilsson. Dräneringsslangar är på plats.
 
 
9 juni 2009: De blå strecken markerade gjutformens läge för ringräl och krans.
 

9 juni 2009: Med laserpass vägdes det av, materialet packades med en vibbra.
 
21 okt. 2009: Pivån till vändskivan med det "underrede" som skall gjutas in i betong.

1 dec. 2009: Vändskivekransen och pivot-plattan som föreningen har beställt av Skanska anlände den 1 dec. till Hesselby. De åtta elementen lyftes på plats med hjälp av en mobilkran.
 


1 dec. 2009: Mått togs på bygget. Foto: Anders Svensson.
 
 
1 dec. 2009: Detalj av vändskivekransen. En gjutform för klacken har monterats.Foto: Benny Jannesson.
 

27 apr. 2010: Vintern blev lång men nu kompletterades formen för gjutningen.
 
 
26 maj. 2010: Armering inför gjutningen av ringrälens betongklack.
 

27 maj. 2010: Betongindustri levererade betongen. Omkretsen är cirka 50 meter, så det gick åt en del!
 
 
2 juni. 2010: Tomas Nilsson planerade ut grus och jord runt vändskivan.
 

4 juni. 2010: Vy mot vändskivan och Vagnhall 2
 
 
11 juni 2010: De fyra ringrälerna, lyftes ned med traktorn
 

16 juni 2010: Translast mobilkran lyfte vändskivan på plats strax efter elva på förmiddagen!
 
 
16 juni 2010: Ringrälen ska ännu justeras för att passa mot vändskivans hjul.
 

1 sept. 2010: Spårbygge vid vändskivan som passar in mot spår 7
 
 
  3 23 sept. 2010: Spåren runt Vändskivan var nu färdigbyggda. Vi använde en 600 mm tippvagn på en Tingstädetralla för att grusa spåren. Klicka på bilden eller denna länk för att se den i större storlek!
 
23 sept. 2010: Spår 12 som kommer att användas som uppställningsspår för vagnunderreden.
 
 
25 april 2011: Vändskivans konsoler för gångborden har monterats. Räcken håller på att monteras.
 

12 maj 2011: Vändskivan sedd från spår 3, Konsoler och räcken har nu monterats.
 
 
27 maj 2011: Vändskivan har fått det ena gångbordet försett med gångplank.
 

1 juni 2011. Vändskivan. Plankläggning pågår. Vy mot Vagnhall 2
 
 
 1 juni 2011. Vändskivan, vy mot Vagnhall 1 och bangården
 

8 juni 2011. Vändskivan. Detalj, där det syns hur grövre material har lagts i botten och finare upptill.
 
 
 
9 juni 2011. Vy från en av godsvagnarna mot vändskivan och Vagnhall 2. Yttersta plankraden återstår att montera. Motspåret anläggs nedtill mitt i bilden.
 

9 juni 2011. Vy mot Vagnhall 2
 
 
 9 juni 2011. Motiv med vändskivegropen och pivotplattan under vändskivan
 

15 juni 2011. Vy från en av godsvagnarna mot vändskivan och Vagnhall 2. Yttersta plankraden återstår att montera. Motspåret anläggs nedtill mitt i bilden.

 
 
15 juni 2011. Vy mot Vagnhall 2 från spår 7
 
 

16 aug. 2011: Vid vändskivan byggdes motspåret. Arbeten med lås för vändskivan utfördes.
 
 
 
16 aug. 2011:  Sliprarna spikas med rälsen på motspåret
 

 
24 aug. 2011: De vagnar som stod på spår 3 rangerades in på spår 12 bakom vagnhall 2
 
 
24 aug. 2011: Provvridning av vändskivan. Allt gick bra!
 

 
25 aug. 2011:  Detalj av låsningen mellan vändskiva och spår. Foto: Benny Jannesson
 
 
26 aug. 2011:  Moträlerna monterades i växel 3
 

 
28 aug. 2011:  Högtidlig invigning av vändskivan med ångloket "Dalhem"
 
 
28 aug. 2011:  Invigd efter 32 års väntan i Hesselby!


 

 

Åter till startsidan