TULE STATION
RESTAURERINGEN AV UTHUSEN 2007
 
Restaureringen av uthusen vid Tule station 2007 har slutförts

Tule station förvaltas av: Märta och Ingmar Lindkvists stiftelse för stöd till Föreningen Gotlandståget, dagligen kallad Tulestiftelsen.
Stiftelsen har under hösten 2007 låtit restaurera uthusen vid Tule station. Den 3 sept. påbörjade Michael Modin/Johan Källén Bygghantverk & Restaurering restaureringen av uthusen. De arbetade under tre veckor arbeta med ladan, utedasset och tretråds-tunet. Arbetena har bekostats av Länsstyrelsen och Tulestiftelsen.

Klicka här för att ta del av den antikvariska arbetsbeskrivningen för restaureringen av uthusen i Tule (1 Mb)

Jordkällaren har återuppbyggts. Kent Klasén har restaurerat den. På längre sikt ska fruktträdgården återskapas med äppelträd, syrener, vinbärs- och krusbärsbuskar etc. Vi vill återskapa blanktråden som pricken över i. Invändigt i stationen ska väntsal och expedition på sikt hållas avskilda och den sistnämnda återfå inredningen. Postfacken ska sättas upp igen. Slutresultatet lär bli bra!


 50-tal. Jordkällaren syns till höger. Tåget består av Z4p med fd GJ Co8
Foto från Magnus Liedeborg.

  Foto från ett högt träd (!) ut över stationsområdet. Ladan skymtar till höger.
 

8-12 okt. 2007: Jordkällarens renovering är avslutad

Jordkällaren har försetts med tak och de båda dörrarna har renoverats. Kent Klasén har gjort ett bra jobb!


 8 okt. Jordkällaren med bangården från söder

  8 okt. Jordkällaren och stationen sedd från väster

 8 okt. Jordkällaren från öster

  8 okt. Bangården norrut med jordkällaren

 12 okt. Dörrarna har kommit på plats

  12 okt. På bilden syns de båda dörrarna.

 "Vinden" på jordkällaren ser ut så här.
 

3 okt. 2007: Jordkällarens renovering har påbörjats.


 Taket under byggnad. Foto: Anders Svensson

  Råsponten har spikats och skyddats mot ev. nattligt regn.

20 sept. 2007: Uppsättningen av tunet är klar.


 Nya tunstolpar och tråd mot väster

  Singel har lagts bakom ladan och jordhögarna där, har tagits bort

19 sept. 2007: Restaureringen av ladan är klar. Uppsättning av tunet pågick.

Restaureringen av ladan börjar är färdig. Hantverkarna Michael Modin och Johan Källén har gjort ett bra jobb. Restaureringen slutbesiktades och godkändes av vår antikvariska kontrollant Cecilia Boman den 18 sept.


 17 sept. Ladan sedd från söder efter slutförd restaurering.

  19 sept. Ladan sedd från nordöst. Jordhögarna hitom ladan har körts bort och singel lagts i

 Nya och bra gamla tunstolpar till tretrådstunet monterades den 19 sept.

  Hantverkarna Michael Modin och Johan Källén satte upp den första av tre trådar.

15 sept. 2007: Arbetslördag. Foton av uthusen och förberedelserna för det nya tunet

Restaureringen av ladan börjar bli färdig. Under arbetslördagen städades det sista av grenar och sly bort från tomtgränserna. Där skall kommande vecka nytt tretråds-tun sättas upp (tun=staket)


 Större delen av ladan har strukits med Falu rödfärg

  Utedassets yttervägg och tak har bytts ut

Tomtgränsen har röjts från sly för att tunet skall kunna återuppbyggas. Två av de gamla tunstolparna syns på bilden!

  Del av tomten väster om järnvägen (sett mot söder)
 

Tomtgränsen mot väster. Två av de gamla tunstolparna med tråd syns på bilden!

 
 

13 sept. 2007: Fler foton från restaureringen av uthusen


 Större delen av ladan har strukits med Falu rödfärg

  Utedassets yttervägg och tak har bytts ut

10 sept. 2007: Fler foton från restaureringen av uthusen


7 sept. 2007: Fler foton från restaureringen av uthusen

På baksidan av ladan har all sly röjts bort. Jord och annat gammalt skräp (som trasigt porslin, glas och skelettdelar från djur) har grävts bort. Byte av panelen på baksidan kommer delvis att ske.


 Restaureringen går framåt!

  På baksidan av ladan har all sly röjts bort.

 Utedasset börjar att återfå sin sidovägg.
 

4 sept. 2007: Fler foton från restaureringen av uthusen


 Ladan. Restaurering av fönsterna pågick.

 Ytterpanelen har tagits bort, en del av syllen har bytts ut.

 Ytterväggen till utedasset var i dåligt skick.
 

3 sept. 2007: Restaureringen av uthusen har påbörjats


. Ladan från bangården.

  Ladan sedd från söder, under påbörjad restaurering

1 sept. 2007: Foton av uthusen innan restaureringen hade påbörjats


  Ladan innan restaureringen påbörjades.

   Ladan med utedasset.

 Ladan sedd från bangården

  Stationshuset sedd från öster

 Den förfallna jordkällaren. 4 sept. 2007.

 Jordkällaren den 4 sept.  innan restaureringen. Klicka på länken för att se bilden i större storlek!

  Det lilla uthuset som idag är förråd och pumphus. Foto: 1 okt. 2006.
 

 Lantmannamagasinet sedd från väster. 1 okt. 2006. Det ägs inte av Stiftelsen och omfattas inte av arbetena. 
 

 

Klicka här för att komma upp överst på denna sida!

 

Klicka här för att komma till informationssidan om Tule station

 

Klicka här för att komma tillbaka till Föreningen Gotlandstågets startsida