På Hesselby i veckan

Omflyttning av vagnar. Stefan och Berni har hämtat hem betvagnen frän Roma som ska renoveras. En till fick följa med från Roma för att ha som exempel.
Du som är lagom händig i trä kan gärna ta på dig uppdraget att renovera trävirket.

Leif har grusat upp mellan containrarna idag så nu står det där en stolpvagn som arbetsplattform för kommande tak.