Bidrag från RAÄ

Föreningen Gotlandståget har av Riksantikvarieämbetet tilldelats 100 000 SEK. Pengarna är avsedda för utveckling av vårt museum i Hesselby. Bland annat ska museet göras tillgängligt för rullstolar.