MÅJ XC 10 & SJ Bop 876

MÅJ XC 10: Arbetet med att bygga upp mellanväggar inne i vagnen pågår. Den bakre mellanväggen börjar bli färdig och den främre har påbörjats. Inne i vagnen har en del paneler kompletterats.Vi har också börjat dra de främre bromsledningarna vid buffertbalken. Snart ska bromskranar och slangar komma på plats.

SJ Bop 876: Nu pågår målning av sofframarna.