MÅJ XC 10 & SJ Bop 876

MÅJ XC 10: Arbetet med värmesystemet fortsätter. Nu har större delen av rördragningen genomförts och Janne och Tommy håller på med vänstersidans rör, vilka är de sista på rörslingan runt vagnen.

SJ Bop 876: Nu börjar Stefan och Cenita återmontera mängder av inredningsdetaljer som bord, gardinhållare och annat. Återstår att måla sofframarna, innan vagnen återvänder i trafik.

Vi samlar in pengar till projektet MÅJ XC 10. Vi behöver få ytterligare hjälp att ro projektet i hamn. Vill man skänka pengar går det bra att använda koden nedan eller föreningens bankgiro: 271-5043. Ange ”MÅJ XC 10” samt namn och adress på inbetalningen. Till de som redan stöttat projektet vill vi rikta ett varmt tack!