Vardagsbilder från GHJ

Det vardagliga knotet rullar på. Kafébyggnaden är nästan färdigmålad på framsidan. MÅJ-motorvagnen är nu utan tvättstugetak. På Roma station har ett väggskåp byggts och en allmän uppsnyggning skett. Till sist har vid Roma kungsgårds station den södra växelns korsning renoverats. Ett räcke där har byggts av säkerhetsskäl.