Årsmötet 2020

Årsmötet 2020 är över. Sedvanliga årsmötesförhandlingar som hölls i Dalhems bygdegård pga. regnet. Bland annat diskuterades sommarens trafikupplägg. Bengt Nilsson avtackades för sin långa tid i styrelsen. Efteråt kaffebuffé i Jernvägscaféet. Mycket gott! Första tåg för säsongen Hesseby – Roma var det traditionella årsmöteståget.