Nya portar till Vagnhall 2

Till Vagnhall 2 och vagnverkstaden har vi beställt nya isolerade och täta portar efter mall från de gamla portarna som ursprungligen satt på Rälsbussgaraget i Visby. De nya portarna har tillverkats och monterats av GTA Montage i Mästerby.
Återstår nu att vi ska montera de sex fönstren i portarna. Det är de gamla portarnas fönster som har försetts med ett extra glas.
Foto: Roberth Östergren