Arbetslördag med banbesiktning på museijärnvägen

Den 2 maj var vi tre banbesiktare som besiktade banan från dess början i Roma.
Två av oss kontrollerade växlarna. Att de är funktionella och att spårvidden är inom gränsvärdena. De smörjs även.
En av oss gick med mättrallan och kontrollerade spårvidd på alla spår, att rälsbultarna sitter åtdragna samt att räls, skarvjärn mm inte har några skador. Även andra saker som uthängande grenar åtgärdades.
Banbesiktningen pågår årligen under två-tre dagar inför sommartrafiken och är mycket viktig för vår trafiksäkerhet.
Vi gör även en årlig avsyning av våra broar.