Arbetslördag

Vi jobbade vidare med växel 13. Vi stoppade den och återställde gruset så långt det räckte.
Den är nu färdig förutom att ytterligare naturgrus behövs.
Rälsen till spår 4 mellan Vagnhall 1 och vändskivan sattes ihop med skarvjärn. Nu återstår att kommer spika och grusa spåret.