Nytt golv i Roma station

2015 när Roma station öppnades för trafik blev den inte klar. En hel del jobb återstår, signalanläggningen, tjärpapp på avträdet, staket, vändskivan mm.
Men denna vecka blev expeditionens linoleumgolv klart.
Sedan 2015 har det ursprungliga undergolvet använts.De senaste veckorna har Cenita och Stefan riktat undergolvet och bytt dåliga delar av det. Därefter har de lagt masonite och sedan linoleum ovanpå. En gångmatta pryder nu expeditionen som börjar bli färdig. Så fint blev det, tack! Foton: Cenita