Gotlands Hesselby Jernväg den 23 juni

Några bilder från trafiken den 23 juni på GHJ