Klintehamn på väg mot Almedalen – 2

Inför Almedalsveckan lastades Klintehamn-Roma Järnvägs ånglok “Klintehamn” den 28/6 på växelflak och lastbil från ett extra spår från vändskivan.
Roma Grus kommer att leverera ångloket till Visby den 1 juli på morgonen med en fyraxlig lastbil. Växelflaket och loket väger 15 320 kg. Foto: Christer Norrby